Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-11-12 KL. 14:16

Önskar se en Äldreombudsman

Önskar se en Äldreombudsman

Håkan Mörnstad har genom Bjärepartiet lämnat in en motion om inskaffande av äldreombudsman till Båstad kommun. Frågan om att inrätta en äldreombudsman har varit uppe flera gånger tidigare, men avslagits.

Mörnstad skriver i den att han själv lämnade in en motion i frågan för 10 år sedan, som efter 2,5 år avslogs av de partier som nu sitter i majoritet. Han menar att det är åter hög tid att aktualisera frågan med det fulla allvar den förtjänar.

De pekar på att det är viktigt att tjänsten är fristående från politiker och tjänstemän. Uppgiften är att på ett förtroendefullt sätt samla in önskemål från vårdtagare som inte själva kan göra sin röst hörd, och sedan föra detta vidare till utförararna eller på eget initiativ påtala eventuella missförhållanden.

Förslaget är att tjänsten skulle kunna besättas av en samhällserfaren pensionär med en omfattning på en dag i veckan. Nu får kommunfullmäktige besluta om motionen ska tas in för beredning.