Klik venligst
BJÄRE 2021-12-05 KL. 15:30

Öppna-ateljéer får kulturpengar av Regionen

Av Peter Jakobsson

Region Skåne satsar 6,1 miljoner kronor på 45 produktions- och utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Det är årets andra fördelning av produktions- och utvecklingsstöd, där det kom in sammanlagt 147 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 23,6 miljoner kronor.

Öppna-ateljéer får kulturpengar av Regionen
Christel A Jönsson och kartan med deltagande ateljéer under 2021. De hoppas på fler deltagare till kommande sommars runda.

De beviljade projekten finns inom områdena bild och form, cirkus, dans, film, kulturarv, litteratur, musik och teater och de äger rum på många olika platser i hela Skåne. Projekten representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten.

Ett projekt med anknytning till Bjäre fick 125 000 kronor. Det är den ideella föreningen Konst-föreningen som får pengarna för att skapa ett årligen återkommande öppna-ateljéer-evenemang på Bjäre- och Kullahalvöarna. Under två helger i juli 2022 öppnar ett 30-tal konstnärer i Höganäs, Ängelholms och Båstads kommun sina ateljéer för publik och bjuder in till samtal om den konstnärliga processen. Projektet ska lyfta fram och öka kunskapen om lokal professionell konstnärlig verksamhet på de båda halvöarna samt uppmuntra konstnärer till olika samarbeten.

Det började i somras då ett trettiotal yrkesverksamma konstnärer visade upp sin konst. Ateljéerna fanns då från Båstad i norr till Landskrona i söder. Initiativtagare till detta är Christel A Jönsson som är konstnär och jobbar framförallt med måleri, film och installationer.
– I och med corona var det en hel del konstnärer som inte var med på den vanliga konstrundan. Vi såg då en möjlighet att göra något på sommaren då fler skulle vara vaccinerade och det är lättare att vara ute, förklarar Christel.

Sommaren 2021 var ett första testår för konceptet öppna-ateljéer.
– Det blev väldigt lyckat, framför allt på Kullahalvön och på Bjäre. Det var nog ett bra komplement till annat under turistsäsongen, säger Christel.

Vad innebär detta stöd för er?
– Det innebär att vi kan lägga ner mer tid på det så det blir bättre. Vi får även bättre möjligheter att informera och marknadsföra oss inför kommande sommar.

Kommande sommar blir det två helger istället för en.
– Det blir en viss förändring. Vi följer idén om två halvöar och kommer bara ha med konstnärer som är aktiva på Kulla och Bjäre. Ska bli jättekul och nu kan vi satsa mer på riktigt. Alla konstnärer på Kulla och Bjäre som var med i somras var nöjda och ville vara med igen. Nu kan vi köra på, säger Christel.