BJÄRE 2022-07-02 KL. 06:00

Ovälkomna växter breder ut sig i kommunen

Av Carina Nilsson

Invasiva arter som jätteloka, parkslide och jättebalsamin breder ut sig på allt fler platser i Båstads kommun. Kommunen har nu fått 100 000 kronor i Lona-bidrag från länsstyrelsen för att bekämpa invasiva arter.

– Det är pengar som verkligen behövs. Vi får lägga mer och mer tid och resurser på att bekämpa invasiva arter, säger Johan Mårtensson från Båstad kommun.

Ovälkomna växter breder ut sig i kommunen
Johan visar hur hög jättebalsaminen kan bli. Foto: Carina Nilsson

Johan Mårtensson har varit kommunens naturvårdsförvaltare under lång tid. De senaste åren har han sett en tydlig trend där de invasiva arterna blivit allt fler och brett ut sig mer och mer.

– Det är ett stort problem eftersom de slår ut andra inhemska arter. Vi förlorar den biologiska mångfalden och det blir obalans i ekosystemen, säger han.

Störst problem för närvarande är parksliden. En växt som försöka sig med underjordiska utlöpare och där en pytteliten del av en rot kan växa till en ny plats om den till exempel tappas från en släpkärra. Där parksliden breder ut sig trivs inga andra växter. Den är också extremt tålig mot bekämpningsmedel.

– Än så länge har vi bara honblommor så den kan inte föröka sig med frön. Men den brer ut sig snabbt och är nästan omöjlig att bekämpa. Just nu gör vi det inte eftersom man inte är överens om hur man ska bekämpa den. Risken är stor att bekämpningen leder till att den breder ut sig ändå mer, säger Johan Mårtensson och fortsätter:

– Ska man gräva bort den behöver man gräva sex meter djupt och nio meter brett runt alla plantor. Det gjordes på ett område när Sydvatten lade ner ledningar nyligen – 55 000 lass jord kördes i väg och kokades. Alla redskap och maskiner tvättades, och sedan lade man tillbaka jorden på samma plats. Det är ett jättearbete och det kostar väldigt mycket.


Mitt inne i Båstad, längs Hagalundsgatan breder ett jättestort bestånd av parkslide ut sig. Foto: Carina Nilsson


Johan Mårtensson har dock inte märkt att växten tagit sig in i hus eller förstört vägar och ledningar i Sverige, som har skett i England exempelvis.

– Men den är helt klart ett stort problem. Och den tränger verkligen undan all annan växtlighet, säger han.
Två andra invasiva arter som bekämpas är jätteloka och jättebalsamin. Som namnet antyder blir båda växterna väldigt stora. Till skillnad från parkslide är de dock fullt möjliga att bekämpa.

– Jättelokan kan man få bort på många platser genom att låta får beta innan växten blir för stor. Vi har den på flera platser i kommunen, och vi hugger oftast av dem med trimmer eller liknande innan blommorna hinner sätta frön, så sprider de sig inte den vägen i alla fall.


Johan Mårtensson visar en jätteloka. På platsen fanns tidigare en fruktodling. Foto: Carina Nilsson


Jättebalsaminen har bland annat fått fäste vid Larsbacka, längs en liten bäck ner mot Strandpromenaden. På platsen stod tidigare ståtliga bokträd, men när dessa dog översållades marken med hundkäx och jättebalsamin.

– Jättebalsamin trivs ofta vid vatten och kan bli över två meter hög. Den tränger också undan all annan växtlighet men den är trots allt ganska lätt att bekämpa. Drar man upp den med rötterna innan den sätter frön så försvinner den. Växterna får man sedan lämna till destruktion på återvinningsstationen – inte i något kompostmaterial.

Lona-bidraget innebär att kommunen kommer att kunna öka bekämpningen något av de invasiva arterna. Samtidigt är det svårt för Johan och hans arbetslag att hålla jämna steg, då arterna sprider och förökar sig snabbt. Johan Mårtensson tycker det är viktigt att öka kunskapen.

– Ju tidigare man får syn på dem desto enklare är det att bekämpa dem och få bort dem. Jag uppmanar också alla att verkligen hålla koll på vad det är man köper i trädgårdshandeln. Väldigt många av de invasiva arterna har kommit ut i naturen via folks trädgårdar, säger han.

Fakta: Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och kan dessutom orsaka stora skador i naturen och på viktiga verksamheter i samhället.
Riksrevisionen riktade nyligen kritik mot statens arbete mot invasiva, främmande djur- och växtarter som man menar är långsamt och ineffektivt. Det kan i sin tur leda till ökad spridning och högre kostnader för skador och bekämpning.
Enligt Naturvårdsverket finns det idag över 2 000 främmande arter i Sverige, varav drygt 20 procent är eller riskerar att bli invasiva. Några av arterna, till exempel jätteloka, signalkräfta och gul skunkkalla, finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter.
För närvarande finns 66 arter på EU:s lista. Dessa får inte introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler.
Lona-bidrag är ett bidrag som kommuner kan söka hos länsstyrelsen för ett lokalt naturvårdsprojekt.
Källa: Länsstyrelsen Skåne