Klik venligst
BJÄRE 2024-03-06 KL. 14:05

Överklagar placering av pumphus

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun har gett NSVA bygglov för ett nytt pumphus, eller teknikhus, precis vid kanten av Örebäcksvallen mot Tulpanvägen. Det är tänkt att stå på en plats som förfular området och skymmer sikten mot idrottsanläggningen anser Giffen som överklagat i en instans men tar det nu vidare ett steg till. Ställningen de byggt ska visualisera hur stort huset blir.

Överklagar placering av pumphus
Anette Eriksson och Ulf Andersson vid ställningen som visar det tilltänkta pumphusets storlek. Foto: Peter Jakobsson

Utmed Tulpanvägen mot Örebäcksvallen och friidrottsanläggningen vill NSVA uppföra ett pumphus runt en ny borra de gjort till vattentäkten som finns under marken. Flera platser undersöktes och två platser provborrades. Nu beslutade sig NSVA för att bästa platsen var att utnyttja en borra som kräver pumphus precis där alla rör sig.

– De hade två möjligheter, att välja denna borran eller den på baksidan vid dungen. Men de ville tydligen gå vidare med denna trots att den ligger precis vid entrén till anläggningen, säger Ulf Andersson från Båstads GIF.

Båstads GIF har bestridit kommunens bygglov till Länsstyrelsen vilka avslog överklagan.

– Därför går vi vidare och överklagar nu till mark- och miljödomstolen. Då ville vi visa hur stor byggnaden blir i verkligheten, säger Ulf.

Därför snickrade de ihop en ställning som håller de måtten som pumphuset har på bygglovsritningen. Huset är cirka 3x3 meter samt även 3 meter hög.

– Det är många som går och cyklar här, både till skolaktiviteter och fritidsaktiviteter. Dessutom är det en plats som blivit översvämmad tre gånger på två år när det har regnat mycket, säger Anette Eriksson från Båstads GIF.

– Det är vår skyldighet att protestera för ett pumphus likt detta kommer stå kvar en mycket lång tid, säger Ulf.

Pumphuset kommer skymma sikten mot idrottsanläggningen och loppisen. "Blir en tråkig utsikt för många". Foto: Peter Jakobsson

Giffens påpekande i överklagan är dels estetiken, att byggnaden förfular miljön vid entrén till Örebäcksstadion. Dels att huset minskar tillgängligheten och säkerheten då det är många barn och ungdomar som går och cyklar i detta område, både till idrottslektioner på Örebäcksstadion och Örebäcksvallen, samt aktiva till sina träningar och matcher.

NSVA besvarade Giffens påpekanden med att det estetiska är en subjektiv åsikt och NSVA tycker i inte likadant. I övrigt tycker NSVA att pumphuset inte är i vägen för hur platsen nyttjas runt omkring den tilltänkta byggnaden.

Ulf och Anette menar att ett pumphus runt borran på baksidan inte hade stört eller varit i vägen för någon så de undrar verkligen varför de inte kunde gå vidare med den placeringen.

– Tyvärr var vi inte tillfrågade när kommunen började projektera var de skulle göra borrorna på området. Vi hade kunnat komma med flera förslag som hade passat bättre med tanke på idrottsverksamheterna som vi har här, säger Anette.

På baksidan mot cykelvägen har det gjorts en provborrning men det är inte där NSVA vill gå vidare med att bygga pumphus trots att det inte hade varit ivägen för något. Foto: Peter Jakobsson

Ställningen som visar pumphusets storlek kommer de att flytta runt och fota på olika platser för att visualisera hur det ser ut i landskapet. Bilderna ska de skicka med till nästa överklagan.

– Vi hoppas att det ska bli ännu tydligare för tjänstemännen som nu ska bedöma detta i nästa distans, säger Ulf.

Att det ska pumpas mer vatten ut täkten är Ulf och Annette inte alls emot.

– Vatten måste vi ha och det är bra att det byggs ut och säkras. Men vi vill bara att de gör det på ett bra sätt för det blir sedan permanenta byggnader, avslutar Anette.

Anette Eriksson och Ulf Andersson tycker NSVA borde se alternativa placeringar bättre än denna. Foto: Peter jakobsson