BJÄRE 2022-11-21 KL. 06:00

Pengar att söka för lokala livsmedelsprojekt

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen i Skåne vill korta vägen mellan livsmedelsproducenter och konsumenter och utlyser tio miljoner kronor till olika samarbetsprojekt.

Pengar att söka för lokala livsmedelsprojekt
Länsstyrelsen har utlyst tio miljoner till lokala livsmedelsprojekt i Skåne och grannlänen. Foto: Bildbyrån

– Vi har fått möjlighet att via Jordbruksverket kunna arbeta med åtgärden ”Samarbete för att främja korta leveranskedjor och lokala produkter” inom Landsbygdsprogrammet, säger Kerstin Rietz som är enhetschef på länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

De som vill söka behöver vara minst två samarbetspartners och minst en måste vara ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Samarbetena ska syfta till att fler produkter förädlas på en lokal marknad, utveckla nya processer och tekniker eller minska matsvinn exempelvis.

Stödet kan sökas fram till den sista december 2022 och gäller för Skåne och angränsande landskap.