BJÄRE 2023-01-22 KL. 14:44

Populära Pågatågen firar 40 år

Av Peter Jakobsson

De lila Pågatågen har blivit en del av den skånska landskapsbilden. De är mycket populära hos skåningarna och har nu rullat i Skåne i 40 år vilket Skånetrafiken uppmärksammar under hela året.

Populära Pågatågen firar 40 år
Specialdekorerat födelsedagståg. Foto: Skånetrafiken

– Vi är stolta över Pågatågen, som dagligen tar tiotusentals personer till jobb, skola, hem och på fritidsresor. Under åren har trafiken utvecklats och vi ser dagligen exempel på hur Pågatågen binder ihop Skåne och möjliggör för snabba transporter i hela regionen. Trafiken utvecklas hela tiden och i slutet på 2023 avslutas två stora järnvägsprojekt som kommer bidra till att öka trafiken och göra hela Skåne ännu närmare, säger Hans Engleson, Tf affärsområdeschef tåg hos Skånetrafiken.

De järnvägsprojekt som Hans Engelson refererar till är dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria och fyrspåret mellan Malmö och Lund. Detta kommer öka möjligheten att köra ännu fler pågatåg i Skåne.


Pågatågen stannar vid 77 stationer i Skåne. Foto: Skånetrafiken


Under hela 2023 kommer Pågatågens 40-årsjubileum att uppmärksammas runt om i Skåne. På födelsedagen den 9 januari firades det lite extra med sång och musik på Malmö C. Efter detta firande kommer bland annat ett dekorerat födelsedagståg att rulla i Skåne. Järnvägsmuseet i Ängelholm har i perioden, januari till juni, en speciell Pågatågen-hörna och de som reser under året kommer att stöta på historiska tillbakablickar och frågesport kring Pågatågen. En del andra överraskningar utlovas också.
– Under 40 år har pågatågen ständigt utvecklats och steg för steg fört skåningarna närmare varandra. Pågatågen kommer fortsatt att vara en viktig pusselbit för skåningarnas vardag när det gäller såväl arbetspendling, fritid och skolresor, säger Carina Zachau (M) Kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne.


Carina Zachau (M), Kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne. Foto: Peter Jakobsson


Med ett välutvecklat nätverk av stationer är pågatågen också viktiga för att bibehålla Skåne som en attraktiv region att bo, leva och verka i.


PÅGATÅGSFAKTAPågatågen stannar på 77 stationer i Skåne, varav 55 är renodlade Pågatågenstationer där bara de lila tågen stannar.

Maxhastigheten för ett pågatåg är 160km/h. Ett tågset (inte ihopkopplat) har 228 sittplatser.

Totalt äger Region Skåne 99 pågatåg och de har alla namn efter skåningar som gjort avtryck.

När Skånetrafiken namnger pågatåg ska dessa kriterier uppfyllas:
- Det är icke-levande personer med skånsk anknytning eller kända fiktiva skånska personligheter som på något sätt har gett Skåne skjuts.
- Det är personer från olika områden som kultur, näringsliv, sport och musik som har haft en betydelse inom det område de har verkat.


PÅGATÅG SOM BÄR NAMN MED BJÄREANKNYTNING

Pågatåg 005 - Carl Adolph Agardh
Forskaren Carl Adolph Agardh föddes i Båstad 1785 och har fått ge namn åt det här tåget. Han var både matematiker och ekonom men är allra mest känd för sin forskning inom botanik, med alger som specialområde. Carl Adolph Agardh, som satt på stol nr 4 i Svenska Akademien, var också en av initiativtagarna bakom Akademiska Föreningen i Lund – en grundpelare för stadens studentliv än idag.

Pågatåg 007 - Birgit Nilsson
Operasångerskan Birgit Nilsson från Västra Karup har fått ge namn åt tåget du sitter på just nu. Från bethögen till Beethoven – så har hon själv beskrivit sin resa. Från gården i Svenstad, vidare till Kungliga Teatern och ut i världen med internationella framgångar som världsledande dramatisk sopran. En unik röst som vi kan vara stolta över än idag.

Pågatåg 013 - Märta Måås-Fjetterström
Textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström föddes 1873 och har fått ge namn åt detta tåg. Under sin karriär verkade hon i Båstad, något som syns i hennes skapelser. Hon fann ofta inspiration i naturen på Hallandsåsens sluttningar men hennes arbete gav ett eko långt utanför Skånes gränser. Idag finns hennes verk bland annat på Nationalmuseum och Louvren.

Pågatåg 045 – S:ta Thora
Helgonet som fått ge namn åt det här tåget flöt enligt legenden iland på stranden i Torekov. Hon hittades bredvid en väldig sten – dag kallad S:ta Thoras sten. Thora blev ett lokalt helgon och fick ett kapell uppfört till sin ära. Det sades att hon höll en skyddande hand över sjömän och havande kvinnor. Torekov ska ha fått sitt namn från just Thora.

Pågatåg 052 - Rudolf Abelin
Den prisbelönte fruktodlaren Rudolf Abelin föddes i Malmö 1864. Tåget du sitter på har fått sitt namn efter honom. 1906 flyttade han till Båstad med drömmen om att skapa ett levande trädgårdsmuseum och grundade därför Norrvikens trädgårdar. Rudolf Abelin inspirerades av trädgårdskonst från olika tidsepoker och världens alla hörn – något som gör att Norrviken än idag lockar till sig långväga besökare.

Källa: Skånetrafiken