BJÄRE 2022-04-26 KL. 08:38

Privatperson i Båstad skattefuskade

Av Carina

Privatperson i Båstad skattefuskade
Mannen hade inte deklarerat alla inkomster enligt Skatteverket. Foto: Fialotta Bratt

Det gick in betydligt mer pengar på en Båstadbos konto än vad mannen uppgav i sin deklaration. Skatteverket fattade misstankar och hittade 769 000 kronor där det var oklart var pengarna kom ifrån.

Skatteverket fattade misstankar mot mannen, som är i 40-årsåldern, och begärde in uppgifter från Swedbank där han har bankkonton.

Skatteverket kunde då se att under beskattningsåret 2019 sattes det in över 1,6 miljoner på mannens konton. Mannen uppgav själv att hans inkomst var 259 000 kronor.

Skatteverket kunde därefter sortera bort lön, lån från finansiella institut, återbetalningar från mannens skattekonto och mindre insättningar.
Men kvar fanns 769 000 kronor där Skatteverket inte kunde se var pengarna kom ifrån, och mannen ombads komma med en förklaring.
Mannen uppgav att pengarna bland annat kom från privata spel, lån och återbetalningar. Under pandemin hade de vanliga speletablissemangen stängt, och då hade privata spel arrangerats.

Skatteverket påpekar dock att det bara är ett fåtal inkomster som inte är skatte-pliktiga. Att enbart uppge att pengarna kommer från ett lån eller är en gåva räcker inte utan det krävs lånekvitto, kontoutdrag eller exempelvis en kvittens.

Mannens förklaring räcker därför inte när han inte kan presentera någon form av underlag för transaktionerna anser Skatteverket.

Skatteverket har nu fattat beslut om att mannen ska beskattas i efterhand, så kallad skönsbeskattning. Eftersom de också anser att mannens deklaration har så stora brister att skatten inte kan beräknas tillförlitligt ska beskattningen vara ett skäligt belopp och föreslår att mannens överskott av tjänst höjs med 384 000 kronor till 573 000 kronor som han ska skatta för. Höjningen innebär även att mannens pensionsgrundande inkomst höjs – till 483 000 kronor.