BJÄRE 2022-05-15 KL. 08:30

Programmet ska visa vägen att vara aktiva hela livet

Av Peter Jakobsson

Till sommaren 2021 var Båstads kommuns nya Fritids- och idrottspolitiska program klart. Detta infattar 77 olika mål inom 13 olika kategorier. Kommunen beskriver själva det fritids- och idrottspolitiska programmet som ett strategiskt och politiskt program som ska vara vägledande för hur Båstads kommun ska arbeta både kort- och långsiktigt med att utveckla fritids- och idrottsområdet, både för invånarna och besökare i kommunen. Programmet ska visa vägen för medborgare att vara aktiva hela livet.

Programmet ska visa vägen att vara aktiva hela livet

Programmet ska även vara vägledande för alla frågor, prioriteringar och beslut som berör fritids- och idrottsområdet.
Totalt finns det 77 mål inom 13 olika kategorier i programmet. Målen delas in i olika färger, grön, gult och rött vilket symboliserar om det är uppfyllt eller ej eller delvis. När programmet lanse-rades i juni 2021 var 37 mål ej uppfyllda, 20 delvis uppfyllda och 20 uppfyllda.
I bokslutet kan det nu summeras att 7 delmål ej längre är röda utan gula eller gröna. Helt uppfyllda mål har ökat från 20 till 23.
– Vi hade bara ett halvår på oss till första bokslutet och det är mycket som är påbörjat. Att vi fick bort sju röda mål är ändå ganska bra. Många mål är långsiktiga och går inte att göra fort, säger Hans Paganus, före detta fastighets- och fritidschef på Båstads kommun, nu fastighetschef på Båstads kommun.

En av delmålen som nu är uppfyllt är att det årligen ska tas fram ett årsbokslut baserat på målen i fritids- och idrottspolitiska programmet. Bokslutet är gjort och vissa framsteg är gjorda.

Bland de saker som blev bättre under 2021 finns bland annat att beakta möjligheten till spontant idrottande vid samhällsplanering samt att alltid prioritera anläggningar och miljöer som främjar fysisk aktivitet i tidiga skeenden av planeringsprocessen.
– Vi är med tidigare i processen nu och de målen kommer nog bli gröna under 2022, säger Hans Paganus.
Inom området breddidrott har det gjorts framsteg genom att arbeta för att inkludera nyanlända i idrottslivet.

Inom samverkan har det erbjudits ”Öppna hallar” i högstadierna.
– Detta efterfrågades mest av allt enligt enkäten eleverna gjorde. En aktivitet mellan skola och annan aktivitet. Detta är infört i Förslöv och i Båstad. Måndag och fredag i Båstad, torsdag i Förslöv, förklarar Hans.

Ett mål som nu anses vara helt uppfyllt är det om att erbjuda kommuninvånarna tillgång till bad och rekreation året runt genom att införa Badbussen. Totalt åkte cirka 150 barn, unga och vuxna med badbussen de sex gånger den gick till Vattnets Hus under hösten 2021.
– Det är gratis för barn men kostar för föräldrar, säger Hans.

Inom området Trender, framtid och utveckling gjorde kommunen framsteg genom att fixa bättre parkering vid Hålehall.

Vissa området har det inte skett någon förbättring inom. De fem målen i kategorin Jämställdhet är alla fortfarande röda.

Hur gör ni prioriteringar bland alla 77 målen?
– Det är bland annat det jag som ny på min post sitter med nu. Men de delar som vi inte riktigt kommit i gång med än är viktiga att ta tag i nu, säger Magnus Andersson som är ny fritidschef på Båstads kommun sedan bara någon vecka.

Många planer för detta år
Samhälle Många saker inom det fritids- och idrottspolitiska programmet påbörjades förra året och har nu blivit klart under första delen av 2022. Bland annat Sportbanken som startades upp i februari. Öppen hall-verksamheten utökades och målet att ha Motionsrundor i alla tätorter blev klart i april
En Mountainbikeled från Båstad till Hökafältet är på gång.
– Det är en del kvar kring skyltning och så men det är inte långt borta nu, någon månad kanske, säger Hans Paganus.

Det ska sättas upp Bike-points på några ställen i kommunen. En vid Malens havsbad, en i Torekov vid hamnparkeringen och en i Grevie vid banvallen och den allmänna toaletten.
– Vid varje Bikepoint kom-mer det vara en informationsskylt samt pump och verktyg. På några av dem även en cykeltvätt, förklarar Hans.
Vid varje Bikepoint ska det även vara en året-runt-öppen toalett.
– Det finns redan i Torekov och Grevie. I höst ska det byggas en vid omklädningsrummen nedanför malenbadetparkeringen.

Det planeras att uppföra ett nytt utegym eller hinderbana i en tätort som saknar detta. Klart tidigast i höst.
– 500 000 kronor är avsatt till detta men vi välkomnar om det är externa intressenter som vill vara med och stötta ytterligare likt det varit till andra utegym. Det är inte riktigt bestämt var det ska vara än och det hänger lite på var vi har kommunal mark som är lämplig. Kanske blir det i Grevie, säger Hans.

Nu ska alla föreningar som vill ha kommunala bidrag upprätta en Likabehandlingsplan.
– Under året ska alla få utbildning för att upprätta likabehandlingsplan som ska upprättas under 2022-2023. Från 2024 kommer vi ställa som krav att det finns en plan för att en förening ska kunna få kommunala bidrag, säger Magnus Andersson.

Senior Sport School ska återstartas till hösten.
– Det håller på att planeras nu. Det är ett stort intresse att vara med så vi ser på hur vi kan utöka platserna, säger Magnus.
Peter Jakobsson
Malenbadet renoveras
med långsiktighet
Båstad Malenbadet är i dåligt skick och behöver renoveras som kräver mycket resurser.
– Vi inser att det kommer krävas mer och mer underhållsinsatser för att hålla anläggningen vid liv. Det är mycket som är slitet. Inom något eller några år ska vi ta ett helhetsgrepp och sätta in ny rening, bygga om omklädningsrum och annat som måste fixas. Det är en stor investering som kanske ligger runt 2026, säger Hans Paganus.


Foto: Båstads kommun


Anläggningen var populär förra sommaren. Med det stora besöksantalet ökade intäkterna med nästan 500 000 kronor.
– Generellt sätt så går badet alltid minus men förra året gick det lite mindre minus kan man säga, förklarar Hans.

Inför denna säsong bävar de lite över hur elpriserna kom-mer belasta anläggningen.
– Vi vill inte behöva höja entrépriset och tänker ha samma i år som förra året även om det kan bli dyrare med driften, säger Hans.

Till denna säsong är det, som vanligt, en hel del fix med diverse på anläggningen. Nytt personalutrymme har byggts och skador i pooler reparerats.

Malenbadet öppnar den 23 maj men första två veckorna är det endast öppet för skolorna som kommer ha sim-undervisning. Helgen över Kristi himmelsfärd kommer det dock att vara öppet för alla och dessutom gratis entré.
– Torsdag till söndag bjuder vi på entrén och hoppas att många vill komma och bada, säger Dennis