Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-11-24 KL. 13:47

Projekt mot mobbning och diskriminering inlett i Båstad

Projekt mot mobbning och diskriminering inlett i Båstad

Båstads kommun har blivit utvalt att vara en av två kommuner i Sverige där FoU-projektet ”Hela kommunen mot mobbning och diskriminering” ska genomföras. Det är Stiftelsen Friends och Örebro universitet som ligger bakom projektet.

Syftet med projektet är att gemensamt arbeta i kommunen med att utveckla och utvärdera ett systematiskt värdegrundsarbete för att förebygga mobbning och diskriminering utifrån varje skolas befintliga arbete med grund i beprövat arbete från andra skolor och den samlade forskningen.
– De flesta antimobbningsprogram och program mot diskriminering har, även om man tittar internationellt, en modell och metod som innehåller flera olika steg. Dessa genomförs och ofta kan man se att mobbningsfrekvensen har minskat med ett visst antal procent men då vet man inte direkt vilka av dessa insatser som bidrog till förändringen. Man tittar inte så mycket på hur det har varit tidigare, vilka utmaningar har den specifika skolan, vilka positiva och negativa erfarenheter finns sedan tidigare utan det blir samma för alla, berättar Sara Damber, skolchef i Båstads kommun.

På Örebro Universitet tittar de nu på dessa frågor på ett forskningsmässigt sätt, hur anpassas insatserna utifrån kontexten och förutsättningarna.
– Örebro Universitet forskar mycket kring dessa frågor och har nu tillsammans med Friends fått finansiering för att utföra projektet i två kommuner i Sverige och det blev Båstad och Botkyrka, säger Sara.

Sara Damber grundade Friends men har idag ingen formell roll eller uppdrag i stiftelsen. Till projektet ville Friends ha en landsbygdskommun och en större stadsnära. Att just Båstad fick frågan beror självklart på att Sara är verksam här.
– Det som gjort hittills är elevenkäter till alla barn från andra klass till treorna på gymnasiet. Barnen i förskoleklass och ettan bedöms vara för unga för att själva svara så där har pedagogerna fått svara med deras perspektiv på det hela, berättar Sara.

Enkätundersökningen har gjorts på alla skolor i Båstad men inte sammanställts ännu. Även enkätundersökningar till personalen är utfört.
– De kommande veckorna görs fokusgruppdiskussioner där de träffar grupper av elever och pratar djupare om vissa frågor. Då har gruppen från Friends och universitet analyserat resultaten och gör uppföljningar kring vissa frågor utifrån resultaten, fortsätter Sara.

Efter det ska skolledningen träffas och titta på vilka utmaningar som finns på respektive skola. Sen kommer insatser att skräddarsys beroende på vilket behov som finns. Det kan se väldigt olika ut på olika skolor. Insatsernas resultat kommer sedan att följas upp genom intervjuer och nya enkäter under ett antal år framåt.

Projektet är finansierat med externa medel under tre år och insatserna kostar inte något för Båstads kommun.
– Det är en jättemöjlighet för oss i Båstad att få kvalitativt stöd i vårt jobb med det arbetet som redan görs ute på skolorna i dessa frågor. Friends kommer även bidraga med föreläsningar, metodutveckling, hjälp med planer, personalutbildning, coachning och handledning till rektorer och personal, utbildning om mobbning på nätet. Vi kommer få väldigt många mantimmar med resurser som hjälper oss med detta och det är en chans vi inte kan säga nej till. Det är en otrolig chans helt enkelt, förklarar Sara.

Rektorerna på skolorna i Båstad välkomnar projektet.
– Det är väldigt intressant att det kommer någon utifrån och ställer dessa frågorna som inte har några förutfattade meningar så resultatet som kommer tillbaka är från någon som är helt ofärgad av historia och tidigare arbete, säger Eva Hugosson rektor för Strandängsskolan 7-9.
– När det är en extern som utför detta arbete så blir det med en annan vinkel än det varit innan. Vi vet inte nu om detta kommer innebära något mervärde. Men det kan vara en bra chans att se vad det kan ge, säger Peter Dahlberg rektor på Västra Karups skola.Eva Hugosson rektor Strandängsskolan 7-9 och Peter Dahlberg rektor Västra Karups skola.

Båstad är en liten kommun med begränsad budget och begränsade resurser. Det finns inte så mycket stödfunktioner från kommunen som jobbar för att stötta skolorna och deras arbete.
– Det är skolpersonalen ute på skolorna som får göra hela jobbet. Att då få denna typen av extern hjälp med både undersökning och analysarbete är en väldig möjlighet att komma framåt i frågorna, avslutar Sara.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson