Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-12-14 KL. 17:14

Provisorisk ÅVC i Förslöv skall vara färdig i april

Provisorisk ÅVC i Förslöv skall vara färdig i april

Då återvinningscentralen i Svenstad kommer stänga första april har utredning gjorts på hur och var en provisorisk ÅVC skulle kunna anläggas. Alternativet var att kommunen skulle stå utan ÅVC fram till att en ny permanent har anlagts. Nu är det klubbat att en provisorisk skall anläggas i Förslöv.

– Vi har nu kommit till vägs ände. Om vi inte får ett beslut idag kommer vi inte klara att få till en provisorisk ÅVC till dess att Svenstad stänger, sa Conny Wettergren, anläggningschef på NSR, till ledamöterna i kommunstyrelsen när ärendet föredrogs.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med NSR skapa en provisorisk återvinningscentral på kommunens fastighet Vistorp 7:111 som ligger på Profilvägen i Förslövs industriområde.
– Det är ganska mycket arbete med att färdigställa en provisorisk ÅVC. Vi har zoomat ut rejält i kommunen för att hitta en lämplig plats med tanke på att deadline är 1 april. Detta var den enda platsen som uppfyllde alla krav, förklarar Andreas Jansson på Båstads kommun.

Tidigare i somras beslutade kommunstyrelsen att en provisorisk ÅVC skulle anläggas i Svenstad. Efter utredningar visade sig detta inte vara något bra alternativ. De pekar på att det skulle finnas en teoretisk möjlighet att anlägga en provisorisk ÅVC i Svenstad men den skulle kunna vara färdig tidigast våren/sommaren 2020. Detta skulle göra att Båstad står utan ÅVC i över ett år.

Arbetet med att återställa och sluttäcka deponin i Svenstad är redan påbörjad. Arbetet med att riva värmeverk och hus på området startar direkt 1 april då stationen stängs för avfall. Sluttäckningen skall sedan enligt dom i mark- och miljödomstolen vara klart sista december 2019. Att skapa en provisorisk ÅVC samtidigt som sluttäckning sker på samma plats bedömdes inte som görbart.

Beslutet från juni upphävs och ett nytt beslut om att anlägga provisorisk ÅVC i Förslöv är taget. Några som inte är så nöjda med detta är näringsidkarna i närheten.
– Inför valet och även i diskussion med politiker efter valet så talades det mycket om hur viktigt det var att kommunicera och ha en dialog med näringslivet. Inför beslutet om placeringen i Förslöv har inget kommunicerats, inget samråd har skett. Detta kommer påverka trafiktäthet och trafiksäkerheten i industriområdet och kommer påverka oss som är verksamma där. Jag är förbluffad över att det går till på detta sätt. Att totalt nonchalera kommunens största privata arbetsgivare och inte ha något samråd inför att lägga detta precis invid vår verksamhet, säger Fredrik Liedholm, vice VD på Lindab.



För de med släp underlättar det extra att slippa vända eller backa. Det är bara att köra vidare. På de streckade ytorna blir containrar.

Kommunen förklarar sig med att det har varit mycket jobb med att planera och undersöka om platsen skulle kunna bli färdig till april och hur allt skulle utformas och fungera.
Till beslutet som togs tillades att samråd/dialog skall ske med företagarna så verksamheterna ska fungera så bra som möjligt. Det kan gälla öppettider, transporter med mer.

Hur länge den provisoriska ÅVC ska finnas kan ingen svara på och det oroar också grannarna.
– Svenstad känns som ett provisorium som blev permanent. Nu vill vi ju inte att detta provisorium ska finnas i 10-15 år eller bli permanent vilket det finns risk för med tanke på överklaganden och annat som kommer med att finna en ny permanent plats, kommenterar Gunder Jönsson, tidigare VD på NP Nilsson.
– Det kommer att bli en ren och fin återvinningscentral med nya containrar men vi ska inte göra den så fin att den blir permanent. Den ska vara tillräckligt bra för uppgiften. Men den är provisorisk, säger Conny Wettergren.

Det som nu ska göras är att höja marken så den kommer i plan med vägen. Sedan skall ytorna anpassas, beläggas och staket skall sättas runt hela anläggningen. Platsen blir som en liten rundel med slutna containrar runt för de olika typerna av avfall. Det kommer vara trappor upp till containrarna. Bommar och kamera kommer flyttas från Svenstad.

Tanken är att den provisoriska återvinningscentralen initialt ska ha samma öppettider, 30 timmar i veckan, som det är i Svenstad idag. Skulle mätningar visa på sänkt besöksfrekvens kan eventuellt öppettiderna kortas ner. Utredarna tror att en del kommer välja att köra till Ängelholm istället där det är enklare att slänga avfallet utan trappor.

TEXT: PETER JAKOBSSON