Klik venligst
BJÄRE 2021-12-17 KL. 07:30

Rabatt på radhus på Förslövs ängar

Av Peter Jakobsson

De större husen i Nordrs bostadsprojekt på Förslövs Ängar reas nu ut för att locka köpare. Detta trots gott om intresse för bostäderna enligt projektägaren.

Rabatt på radhus på Förslövs ängar
Projektet omfattar 32 bostäder. Endast 10 är sålda efter nio månader. Nu prissänks de större bostäderna med upp till 225 000 kronor.

Nordr projekt på Förslövs Ängar innefattar 32 radhus i 7 huskroppar. Bostäderna är från treor på 82 kvadratmeter till femmor på 103 kvadrat. Säljstart var i april 2021 och fortfarande är det mycket osålt. Nu sänker bostadsutvecklaren priset upp till en kvarts miljon på de större bostäderna.

Hur har intresset varit på bostäderna?
– Bra. Vi har haft fint intresse och många som även varit och tittat på platsen, berättar Jonas Engelblom på Nordr.

Varför ger ni nu rabatt på de större radhusen?
– Vi ser fint intresse för projektet, men flera av dem som varit intresserade har inte fått ihop sin ekonomiska kalkyl. För att ge fler chansen att köpa har vi justerat priserna under en period, förklarar Jonas.

Hur skiljer sig försäljningen på Förslövs Ängar från era tidigare förväntningar?
– I stort följer projektet våra förväntningar. Efter att ha justerat priserna ser vi att vi ligger rätt och i dagsläget har vi sålt 10 av 32 bostäder. Ytterligare 4 är under hantering av mäklare, berättar Jonas.

Sedan tidigare har det kommunicerats att inflyttning kan ske i februari 2023.
– För att visa att vi tror på projektet har ni nyligen beslutat att byggstarta efter årsskiftet. Min erfarenhet är att det skapar ökad trygghet, vilket vanligtvis brukar leda till att ett antal personer som tidigare varit intresserade också bli köpare, avslutar Jonas Engelblom.


Text: Peter Jakobsson
Illustration: Nordr