Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-08-18 KL. 14:20

Räddningstjänsten stöttar vården oftare än de släcker bränder

Räddningstjänsten stöttar vården oftare än de släcker bränder

Förra sommaren var det extrem torka, skogsbränder och grillningsförbud. Denna sommar har det varit mer normalt väder men räddningstjänsten har istället varit på rekordmånga sjukvårdslarm. En ökad befolkning genererar fler insatser men resurser saknas.

– Jag har egentligen semester men måste rycka in ändå och vara i beredskap, inleder Pelle Pettersson, som är räddningschef i Båstads kommun, när vi träffar honom på stationen i Båstad.

Det är just bemanningen som är problemet för räddningstjänsten i Båstad. Nyligen har det kommit en ny variant av kollektivavtalet RIB (Räddningspersonal I Beredskap).
– Detta gör att vi inte kan kommendera in personal längre utan vi måste lösa bemanningen på andra sätt. Inte för att vi har behövt använda det så ofta men det har varit en säkerhet att det fanns en kommenderingslista om vi skulle sakna personal.

Några brandmän har slutat på senare tid. Det är både på grund av flytt och på grund av ålder. Direkt efter semestrarna kommer räddningstjänsten att påbörja nyrekrytering av nya brandmän.
– Nu jobbar folk oftare på andra orter än de gjorde förr vilket försvårar rekryteringen av deltidsbrandmän, förklarar Pelle.

Denna sommaren blev inte lika torr som förra vilken ledde till skogsbränder och en räddningstjänst på högspänn.
– Det har varit lugnt med larmen under sommaren förutom sjukvårdslarmen som ökat markant. Det är då oftast IVPA-larm.

IVPA står för I Väntan På Ambulans och är en insats då räddningstjänsten larmas ut vid livshotande läge i väntan på ambulans men det är inte en ersättning för ambulanssjukvården.
– Det är väldigt tråkigt att det så ofta tar ambulansen 25–30 minuter att komma till larmen i Båstads kommun.

Denna sommaren har det varit mer varierat väder än förra men eldningsförbud har ändå funnits vid tillfällen men inte grillningsförbud för folk på deras egna tomter.
– Som mest hade vi eldningsförbud under fem dagar i rad.

För räddningstjänsten har det i sommar utöver sjukvårdslarmen bara varit några få mindre brandtillbud och några drunkningstillbud men inget som var allvarligt. Sen har det varit några fot- och benskador vid Hovs Hallar och lite annat.

Statistiken talar dock sin tydliga bild. Hittills i år har räddningstjänsten varit på 92 sjukvårdslarm mot 130 under hela 2018. Bara under juni och juli har det varit 44 stycken.
– Med facit i hand så hade det varit väldigt önskvärt och prioriterat med någon form av extra sjukvårdsresurs i Båstad över sommaren. Det är väldigt mycket folk i rörelse vid tillfällen och då händer det saker. Under de tio år jag har jobbat på räddningstjänsten i Båstad har vi aldrig fått någon extra förstärkning under sommaren.

Vid de få tillfällen då det har varit en ledig ambulans i Båstads hamn så är det för att ambulanspersonalen själva valt, och fått okej från SOS, att åka dit för att titta till. Några kommenderade besök finns inte.

Larmen är fler
I samband med att befolkningen ökar i kommunen så ökar kraven på resurser i samhället. Det satsas stora pengar på skolor och äldreboenden. Även behovet av säkerhet, trygghet och räddning ökar vilket syns tydligt i antalet larm. 2014 hade räddningstjänsten 295 larm och 2018 var det 428. Resurser till räddning har dock inte tillkommit i samma takt som uppgiften kräver.
– Rent generellt så har det har varit mer av besparingar än satsningar under de senaste tio åren. Tunneln krävde nya fordon och utbildning men allt det andra finns ju också kvar och kräver resurser, säger Pelle Pettersson.

Politikerna har tidigare inte varit så lyhörda på räddningstjänstens idéer och önskemål.
– Vi har tidigare för diskussioner om att till exempel så skulle distriktssköterskor som finns i kommunen också skulle kunna åka på IVPA-larm. Ibland kanske de finns väldigt nära och skulle kunna göra stor nytta. Tyvärr har det hittills bara blivit Nej på alla våra idéer. Vi behöver nu ta upp den diskussionen igen när antalet larm ökar. Har vi kommunala resurser ute på fältet måste vi se till att utnyttja dem på bästa möjliga sätt!

Pelle önskar en omorganisation av räddningstjänsten med en heltidsorganisation som även kan få möjlighet till förebyggande åtgärder, något som det inte finns resurser till idag.
– Vi vill återuppta besöken till skolorna och ha möjlighet att träffa kommuninnevånarna mer i förebyggande syfte. Vi skulle kunna agera som strandvärdar eller vara på Musteriet på fredagskvällar när vi inte är på larm. Det är viktigt att vi kan vara synliga och just förebygga. Problemet är väl att värdesätta vilken samhällsnytta det gör per krona. Men det är också svårt att säga vilken samhällsnytta varje satsad krona på skolan ger.

Samverkan med kommunen med ett större helhetstänk är vad som önskas utöver större budget.
– Vi skulle kunna göra så mycket mer utan att det handlar om några jättesummor. Om vi samverkar bättre kan vi effektivisera flera arbetsuppgifter med tillsyn med mer.

Pelle och de andra på räddningstjänsten i Båstad hoppas nu på en ny och bättre dialog med kommunen. I dagarna börjar en säkerhetschef på kommunen som ska verka för att samverkan mellan kommun, räddningstjänst och polis fungerar bättre. Ett steg i rätt riktning enligt räddningstjänsten.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON