BJÄRE 2022-09-18 KL. 06:00

Rapsodlingen når rekordnivåer på Bjäre

Av Carina Nilsson

Rapsodlingen når rekordnivåer i Sverige och även på Bjärehalvön har väldigt många lantbrukare satsat på höstraps.

– Jag uppskattar att det har ökat med cirka 30 procent, säger Jonas Sandberg som driver Plantahagens växtodling och Häljarps maskinstation.

Rapsodlingen når rekordnivåer på Bjäre
Allt fler sår höstraps vilket kommer att ge fler blommande rapsfält till våren. Foto: Hans Jonsson

Skånes gula rapsfält kommer att vara fler än någonsin under våren och försommaren.

Företaget Svensk raps uppskattar att de har sålt utsäde för 125 000 hektar med höstraps. Hälften av det odlas i Skåne.

Jonas Sandberg som driver företaget Plantahagens växtodling samt Häljarps maskinstation tillsammans med sin bror Mattias, har ökat sin areal av raps liksom många andra bönder som de kör åt.

– Det har blivit ett annat pris på raps sedan kriget i Ukraina startade. Men priserna har också drivits upp på grund av torka i Europa vilket har gjort att proteingrödor som sojabönor har gått sämre, säger han.

Att raps har många användningsområden tror han också ligger bakom prisuppgången.


Jonas och Mattias Sandberg på Plantahagens växtodling uppskattar att rapsodlingen har ökat med 30 procent på Bjäre. Foto: Privat


– Rapsoljan går att använda både i livsmedelsproduktion och som biobränsle. Det som blir kvar när man har framställt oljan kallas för rapskaka. Det är i sin tur en proteinrik produkt som passar bra till djurfoder, säger Jonas.

På den egna gården har de sått cirka 90 hektar raps, vilket är knappt en femtedel av gårdens mark. De har också sått mer raps än vanligt åt andra Bjärebönder genom sin maskinstation.

– Jag tror att det har ökat med cirka 30 procent, och det ökade även förra året. Det går dock inte att öka hur mycket som helst, utan man måste tänka på växtföljden, man behöver mellan 5-7 år för raps.

En annan av dem som satsat på raps är Rune Andersson. Han är månskensbonde och har låtit så 12 hektar med raps.

– Jag har bara kultiverta och hoppat över plöjningen. Det gör att man sparar både mantimmar och diesel, vilket är bra för både plånboken och miljön, säger han.


Rune Andersson har låtit bli att plöja det blivande rapsfältet för att hålla nere kostnaderna och spara miljön. Foto: Carina Nilsson


Att odla raps kräver dock lite mer än många andra grödor. Rapsen är bland annat känslig för skadeinsekter.

– Både jordloppor och sniglar ger sig gärna på den, så man behöver ha lite mer tillsyn än med många andra grödor. Men rapsen växer med pålrot vilket gör den lite tåligare mot torka. Förhoppningsvis ska det gå bra, och bli en fin skörd nästa år, säger han.