Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-12-12 KL. 10:47

Regional tidningsaffär i hamn

Regional tidningsaffär i hamn

Made in Båstad AB som bland annat äger och ger ut Bjäre NU har sålt tre av tidningshusets titlar till branschkollegan Lokaltidningen. Affären blev klar under tisdagen och innebär att Lokaltidningen tar över utgivningen av tidningen Bjäreliv i Laholm och Ängelholm samt den nyligen etablerade motortidningen Motorliv per den första januari 2019.

Utöver försäljningen av utgivningsrätten till titlarna inleder bolagen ett långsiktigt samarbete där målsättningen är att i framtiden kunna arbeta tillsammans med nya projekt på marknaden.
Joakim Ormsmarck, ansvarig utgivare och delägare, berättar om affären och beslutet att gå tillbaka till att helt fokusera på Bjärehalvön.
– För oss har grunden alltid varit att arbeta på Bjärehalvön och bygga upp vår tidningsgrupp med detta som grund, det är också här vi alltid varit starkast. Under de senaste tolv månaderna har vi arbetat mycket offensivt och etablerat tre nya tidningar i grannkommunerna, inklusive Motorliv som nådde totalt sju kommuner i Nordvästra Skåne. Dessa etableringar har haft ett mycket positivt utfall och tillsammans med våra fantastiska medarbetare har det varit möjligt att växa så snabbt.

Men likväl säljer ni tidningarna?
– Jag har över tiden lärt känna Lokaltidningens VD Jan Halling och vi har insett att vi har en delad syn på såväl tidningar som vikten av det lokala innehållet och när frågan kom om vi var intresserade av att sälja titlarna kändes det som helt rätt köpare. För vår del får vi nu möjlighet att fokusera helt på Bjärehalvön där vi har vårt hjärta och där vi har så många idéer som vi inte haft tiden att förverkliga det senaste året.

Försäljningen av titlarna kommer inte att innebära några personalnedskärningar med det undantaget att Stefan Suokas som arbetat med annonsförsäljning återvänder till Lokaltidningen där han tidigare arbetat i ett tiotal år.

Lokaltidningens Jan Halling kommenterar affären:
- Tidningarna är ett jättefint komplement till våra nyhetsinriktade tidningar och vi är tacksamma för att vi fick möjlighet att ta över dem. Vi planerar inte att göra ändringar. Det är tänkt att vår kollega Stefan Suokas fortfarande skall vara den primära drivkraft i dem med utgångspunkt i Ängelholm, där vi öppnar nytt kontor inom kort på Vaktgatan.

Bjäre NU och Bjäreliv Båstad påverkas inte av affären och kommer att ges ut i samma form som idag, även framöver. Dock poängterar Joakim Ormsmarck möjligheterna som nu öppnas upp.
– Att helt kunna fokusera på Bjärehalvön med det kompetenta team vi är, och med den lokalkännedom vi idag besitter, känns väldigt bra. Det kommer att bli en väldigt spännande resa framöver.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON