Klik venligst
BJÄRE 2022-05-13 KL. 14:00

Rekordstort överskott 2021 för kommunen

Av Carina Nilsson

Det blev rekordmycket pengar över i kassan för Båstads kommun under 2021. Överskottet landade på nästan 100 miljoner kronor, och räknar man med de kommunala bolagen blev det 104 miljoner plus.

– Det känns skönt att ha det i ryggen när det är väldigt många osäkerhetsfaktorer framför oss, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Rekordstort överskott 2021 för kommunen
Båstad kommun fick ett stort ekonomiskt överskott 2021. Foto: Peter Jacobsson

Kommunen hade budgeterat för ett överskott om 17.7 miljoner kronor, men resultatet blev alltså mer än fem gånger så stort och landade på 99 miljoner kronor.

Nära hälften av överskottet kommer från försäljning av tomtmark, 42,1 miljoner kronor. Statsbidrag och högre skatteintäkter gav ett plus på 44,1 miljoner kronor.

– Vi har blivit fler invånare i kommunen vilket har bidragit till högre skatteintäkter. Vi vill växa men i en lagom takt, så att samhällsservicen hänger med, säger Johan Olsson Swanstein.

Det stora överskottet beror också på att nämnderna har varit duktiga på att hålla i pengarna.

– Vi har haft ett pandemiår med en pandemiekonomi som har varit speciellt på många sätt. Det är skönt att ha det här överskottet i ryggen, men det är inget vi ska räkna med till nästa år. Varken försäljning av mark eller statsbidrag är någon källa att bara ösa ur, utan det gäller att vi fortsätter hålla budget, säger Johan Olsson Swanstein.

Han tycker det är särskilt viktigt när vi går in i 2022 med flera stora osäkerhetsfaktorer.

– Det är väldigt många orosmoment just nu. Det är inflationen, höjda priser på mat och energi plus stigande räntor. Dessutom pågår ett krig i närområdet. Det är väldigt viktigt att vi är proaktiva i både vår beredskap och vår finansförvaltning, särskilt som vi behöver fortsätta att göra stora investeringar i bland annat infrastruktur framöver, säger Swanstein.


Johan Olsson Swanstein (M) är ordförande i kommunstyrelsen och tycker det känns bra att ha ett överskott i ryggen när tiderna är osäkra. Foto: Pressbild


I årsredovisningen framgår att kommunens räntebärande nettoskuld har ökat till följd av investeringar. Kommunen tog nya lån om 98 miljoner kronor och amorterade drygt 25 miljoner kronor på gamla lån.

I årsredovisningen beskrivs också att en ökad ränta med en procentenhet skulle medföra ökade kostnader på sju miljoner kronor för kommunen.

– Kommunen har gjort jättestora satsningar inom VA och projekt inom skola, vård och omsorg. Dessa ska såklart finansieras men det handlar om att sprida riskerna och hantera detta över tid säger Swanstein.

Som kommunråd är han mer oroad över vad framtida räntehöjningar kan få för effekt på hushållen.

– Eftersom vi har haft så låga räntor under lång tid har många hushåll haft möjlighet att låna mycket. När folk får mindre över i plånboken så behöver det vidtas åtgärder som skyddar vanliga låntagares plånböcker så att vi fortsätter att ha en stark arbetsmarknad och köpkraft. Går det dåligt för hushållen så påverkar det även kommunen på ett negativt sätt i form av minskade skatteintäkter till exempel, säger han.

Carina Nilsson