Klik venligst
BJÄRE 2024-03-27 KL. 07:00

Renovering av Borgen kan påbörjas redan i sommar

Av Peter Jakobsson

Borgen vid Killebacken på Köpmansgatan har förfallit under många år. Danska glassbaren och Madison är rivet sedan länge och platsen ser lite trist ut. Att det inte börjat byggas nytt där beror på en utdragen process med ny detaljplan. Nu är det dock närmare än någonsin, eventuellt kommer Borgen börja renoveras redan i sommar.

Renovering av Borgen kan påbörjas redan i sommar
Renoveringen av byggnaden Borgen kan påbörjas innan resterande byggnation kommer i gång. Nu ser det trist ut från Köpmansgatan och det håller Ola och Conny med om. Foto: Peter Jakobsson

Ola Hansson och Conny Lundgren tog över projektet med att renovera Borgen och bygga nytt invid för över fem år sedan. En långdragen process med att få till en ny detaljplan har hindrat projektet från att komma i gång. Under tiden ser det tråkigt ut vid Killebacken på Köpmansgatan. Många undrar varför det inte ser ut att hända något.

– Det har gått ett steg framåt och flera bak under flera år nu känns det som, säger Conny Lundgren.

Nuvarande projektägarna har under många år gjort olika justeringar och varianter på detaljplanen som måste till för att kunna bygga på platsen. Grannarna och andra har haft mycket synpunkter och många ändringar har gjorts men planen har aldrig blivit helt klar.

– Vi var ganska långt gånga för ett och ett halvt år sedan då det stora skyfallet kom i Båstad vilket aktualiserade dagvattenhanteringen. Då fick vi göra om en del bitar för att klara regnvatten enligt de nya uppmaningarna som kom då, förklarar Ola Hansson.

Men nu är det närmare än någonsin då en ny detaljplan snart ska ut på samråd.

– Nu har vi med oss grannarna, och de är med på hur den planerade byggnationen ska bli, så vi känner att planen är mogen att läggas ut på samråd, säger Ola.

Rendering på hur den tilltänkta byggnationen ser ut från Köpmansgatan.

Den 2 april kommer planen ut på samråd och då får alla, under fem veckors tid, komma med synpunkter på detaljplanen. Sedan sammanställs dessa och eventuella revideringar görs inför nästa steg.

– Nu har vi kommit till en plan där gamla åsikter tagits hänsyn till och det borde gå vägen, säger Conny.

Ola och Conny kommer vid ett tillfälle under samrådstiden att finnas i biblioteket tillsammans med kommunen och svara på frågor och ta emot synpunkter på detaljplanen.

– Vi tycker det är bra om de som har funderingar kan prata direkt med oss så det inte finns eller blir några missuppfattningar. Det blir någon gång i mitten av april men exakt datum är ej ännu fastställt ännu, säger Conny.

Baksidan av Borgen och den övriga tilltänkta byggnationen.

För byggnaden Borgen har de fått söka bygglov på den gamla detaljplanen så där kan renoveringar snart påbörjas.

– Vi vill känna att vi har medvind i att detaljplanen nu kommer gå genom, för lyckas vi inte med hela projektet så är det ingen idé för oss att gå vidare med Borgen. Nu är vi är positiva men vi kommer inte köra i gång förrän vi känner att hela detaljplanen är på bana. Det borde vi se efter samrådstiden, säger Ola.

– Vår samlade affär går ut på att vi får bygga hela projektet med de andra byggnaderna också. Känner vi vind i seglen med detaljplanen så börjar vi med renovering av Borgen redan i sommar, tillägger Conny.

Ola Hansson och Conny Lundgren på en av balkongerna på Borgen. Foto: Peter Jakobsson

Om detaljplanens förfarande går smidigt kommer det ändå att ta många månader innan den vinner laga kraft.

– I bästa av världar kanske det blir till årsskiftet, säger Ola.

Det tilltänkta bygget består av ett antal lägenheter i Borgen och de nya byggnaderna som blir äng Köpmansgatan och nedanför. Ritningar på detta har visats tidigare och det har varit gott intresse från potentiella köpare av lägenheterna.

– Ungefär hälften är redan bokat. Det är ett unikt läge och det märks på efterfrågan. Här är det både mycket historia och fin utsikt, säger Ola.

Mot Köpmansgatan ser Borgen nu väldigt nergången ut. Fönstren är täckta med trä och ytan vittrar. Invändigt är alla ytskikten rivna så det är praktiskt taget en ruin. Utanför Borgen står det två Lejon och blickar ut mot Köpmansgatan. De har väckt intresse från många.

– Det är flera som hört av sig om de får köpa dem men vi tycker de hör till huset så lejonen ska renoveras upp och finnas kvar här, säger Conny.

Lejonen ska restaureras och finnas kvar vid den renoverade byggnaden. Foto: Peter Jakobsson