Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-05-08 KL. 08:15

Resenärerna tar stort ansvar

Av Peter Jakobsson

Skånetrafikens färska siffror visar att trenden håller i sig och att resenärerna tar stort ansvar i pandemin. Resultat för årets första kvartal blev 107 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Resenärerna tar stort ansvar
Pågatågen har färre passagerare i pandemitider men är duktiga på att hålla tiden.

– I och med pandemin är vi nu tillbaka på de resandenivåer som vi hade 2005 och 2006. Det visar att resenärerna respekterar Folkhälsomyndighetens riktlinjer. De tar ett stort ansvar och reser bara när de behöver. Samtidigt måste vi planera för den tid då vi får tillbaka våra resenärer. På ett tryggt och säkert sätt, säger Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafikens intäkter för det första kvartalet 2021 uppgår till 1 214 miljoner kronor, vilket är 253 miljoner kronor lägre än budget. Under samma period har antalet resor med Skånetrafiken minskat med 57,8 procent jämfört med 2019. Allra störst minskning har Öresundståg haft med cirka 67 procent.
– Den andra vågen i pandemin skapade ett ännu lägre resande under en längre tid än vad vi förutsåg när budgeten sattes. Vi har nu ett bekymmersamt budgetläge och det är viktigt att resandet kommer igång igen när väl pandemin klingat av, säger Maria Nyman och syftar inte minst på hållbarhetsaspekten i det kollektiva resandet.

Carina Zachau (M) är ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne och menar att det statliga stödet till kollektivtrafiken är fortfarande långt ifrån tillräckligt.
– En stor del av vårt intäktstapp finns dessutom över Öresundsbron, där vi på grund av nationella beslut i Sverige och Danmark inte kan köra full trafik. Detta kan vi inte ens redogöra för i rapporteringen till Trafikverket. Regeringen och myndigheterna visar åter igen att de inte förstår den gränsöverskridande pendling som är vardag här i Skåne.

I planeringen för framtiden och för att vinna tillbaka resenärer tittar Skånetrafiken på möjliga scenarier kring förändrade resmönster. Till exempel kan acceptansen för att arbeta hemifrån vissa dagar i veckan vara här för att stanna. Därför satsar Skånetrafiken bland annat på flexibla biljettlösningar och i mars lanserades biljetten flex 10/30, även kallad flexbiljetten. Vid köpet får kunden ett paket med tio biljetter som var och en är giltiga i 24 timmar. Under tiden som biljetten är giltig kan man resa hur mycket man vill inom sin zon. Samtliga tio biljetter ska användas inom 30 dagar.

På den positiva sidan i månadsrapporten ligger punktligheten som är fortsatt hög för Skånetrafiken. Punktligheten ligger på över 90 procent. Uppdelat på trafikslag gäller för Pågatågen 92 procent, Öresundståg 87 procent, stadsbuss 93 procent, regionbuss 91 procent och Serviceresor 94 procent.

Text: Peter Jakobsson
Foto: Skånetrafiken