Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-03-08 KL. 16:12

Så blir skolstrukturen på söder

Så blir skolstrukturen på söder

Den framtida skolstrukturen för F-6 på södra sidan har beslutats. Partierna delades i två olika inriktningar. En med fyra mindre byskolor och en med två lite större småskolor.

I över tre år har ärendet med att bestämma en hållbar och optimal skolorganisation pågått. 2016 presenterades en utredning kartlagde faktorer som inverkar på förskolans och grundskolans verksamheter i Båstads kommun. Genom omvärldsbevakning utreddes nuläget för grundskolorna, vad framtiden kan bringa och vilka utmaningar och möjligheter som finns gällande demografi, lärmiljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Omvärlden förändras och det sker en ständig utveckling som påverkar grundskolans verksamheter genom nya krav och behov.

Utredningen som förvaltningen ställde sig bakom kom fram till att det bästa skulle vara:
1. Västra Karups skola renoveras och byggs till för att rymma eleverna från Sandlyckeskolan i Torekov.
2. Förslövs skola F-6 byggs om enligt förstudie.
3. Sandlyckeskolan läggs ner.

Bjärepartiet, Centern och Sverigedemokraterna vill värna om de små byskolorna och yrkade på att:
1. Sandlyckeskolan behålls tills vidare.
2. Förslövs skola byggs om och till.
3. Västra Karups skola byggs om och eventuellt till.
4. Ny skola byggs i Grevie.

De andra partierna ställde sig bakom förvaltningens förslag.
– Vi hade hoppats att vi skulle hitta en bred politisk enighet i denna frågan för det hade Båstad mått bra av. Skolan har ett stort samhällsansvar. Från Moderaternas sida ställer vi oss bakom utredningen och vi vill betona att det med två skolor fortfarande blir små enheter, sa Johan Olsson Swanstein (M) på kommunfullmäktige.

Utbildningsnämndens ordförande försvarade Sandlyckeskolan.
– Vi behöver Torekovs skola, de elever som går där nu får inte plats någon annanstans. Ska vi locka barnfamiljer till Torekov behövs en skola där, säger Helena Stridh (BP).

I drygt en och en halv timme debatterades ämnet och beslutet efter omröstning gick i Bjärepartiet, Centern och Sverigedemokraternas linje.
Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna reserverade sig från beslutet.

TEXT: PETER JAKOBSSON
GRAFIK: JENICA PAULSSON