Klik venligst
BJÄRE 2023-03-13 KL. 11:30

Så kan cykelturismen utvecklas hållbart

Av Carina Nilsson

När cykelturismen började växa på Hallandsås blev det tydligt att många cyklister saknade kunskaper om allemansrätten. Flera markägare ville öka kunskapen och tog initiativ till ett projekt som ska leda till en hållbar utveckling av cykelturismen.

Det hela landade i konceptet Cykla schysst som ska marknadsföras under våren.

Så kan cykelturismen utvecklas hållbart
Intresset för cykling i olika former har ökat. Konceptet Cykla schysst togs fram för att kunna utveckla cykelturismen på ett hållbart sätt. Foto: Bildbyrån

När cykelturismen började växa runt Våxtorp och Hallandsås blev det tydligt att många cyklister saknade kunskaper om allemansrätten. Flera markägare ville öka kunskapen och tog initiativ till ett projekt som ska leda till en hållbar utveckling av cykelturismen.

Det hela landade i konceptet Cykla schysst som ska marknadsföras under våren.

Nellie Larsson är tävlingscyklist och jobbar även med cykelutveckling. Hon berättar att frågan lyftes av lantbrukare, skogsägare och jägare när cykelturismen började växa runt Våxtorp och på Hallandsås.

– Många märkte att det saknas kunskap om allemansrätten och ibland saknas vanligt sunt förnuft om hur man ska bete sig när man cyklar ute på landsbygden. Hur gör man om man ser att det är jakt på gång, eller hur ska man bete sig om det avverkas skog där man cyklar? säger Nellie Larsson och fortsätter:
– Markägarna lyfte den här frågan och ville öka kunskapen i stället för att det skulle utvecklas till ett problem. Samarbetet fick namnet Förstudie cykeldestination Våxtorp.


Nellie Larsson är cyklist men jobbar också med cykelutveckling i olika kommuner. Just


Det utvecklades vidare till ett Leaderprojekt som fick namnet Cykla på landsbygden – hållbar cykelturism.

– Cyklister, jordbrukare, skogsägare och jägare deltog i olika workshops. Vi hade också representanter från besöksnäringen, regionen och Laholms kommun. Tillsammans diskuterade vi hur man skulle kunna öka förståelsen för varandras verksamheter och intressen. Det kändes som om det blev väl förankrat, säger Nellie Larsson.

Projektet avslutades i slutet av januari i år. Förutom att bilda nätverk och skapa relationer så mynnade projektet ut i ett kommunikationskoncept som fick namnet Cykla schysst.

– Vi har tagit fram ett informationsmaterial för tre olika grupper av cyklister utifrån var man cyklar och vilken nivå man är på, säger Nellie Larsson.
Informationsmaterialet får användas av vem som helst och är helt gratis.

– Det är Laholms kommun som äger projektet nu och de kommer att marknadsföra det lite mer under våren. Men det är tillgängligt för alla som vill ta del av det och förhoppningen är att det ska bidra till att cykelturismen kan utvecklas på ett sätt som fungerar bra för alla, säger Nellie Larsson.