BJÄRE 2023-03-15 KL. 06:30

Så kan du bli en bättre odlare

Av Carina Nilsson

Bjäre härads hembygdsförening satsar under våren på flera kurser i odling. I hembygdsparken i Boarp kan den som är intresserad lära sig planera hela odlingssäsongen från sådd till skörd. Dessutom blir det en föreläsning på temat Energi – inte bara el.

Så kan du bli en bättre odlare
Hembygdsföreningen erbjuder odlingskurser under vår och sommar. Förra året startade ett odlingsprojekt för gamla grödor i hembygdsparken. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Hembygdsföreningens vårprogram är nu spikat och innehåller en satsning på föreläsningar och kurser på temat odling.

Den 15 april kan den odlingsintresserade kan få lära sig hur man planerar sommarens odling oavsett om man har en pallkrage eller vill bli självförsörjande på grönsaker.

Den 6 maj handlar det om sommarens kompostering och den 29 juli är det dags för nästa tillfälle då deltagarna får lära sig mer om hur man planerar sin skörd av bär, grönsaker och frukt.

Den 9 september hålls det sista kurstillfället då det är dags för höstkomposten.

Hembygdsföreningen har också planerat in en föreläsning med Anette Johansson som är naturpedagog och gymnasielärare i naturkunskap. Hon kommer att föreläsa under rubriken Energi – inte bara el. Anette kommer bland annat att berätta mer om historiska kraftkällor och hur de kan utnyttjas än idag. Hon ska också berätta om solens energi, kärnkraft, våg- och vattenkraft bland annat.

Mer information finns på Bjäre härads hembygdsförenings hemsida.