Klik venligst
BJÄRE 2024-03-05 KL. 06:00

Så sena var tågen i Båstad under februari

Av Peter Jakobsson

Så sena var tågen i Båstad under februari
Foto: Skånetrafiken

I dagarna har bland annat SVT rapporterat om att 2023 var det sämsta tågåret sedan 2012 sett till antalet förseningsminuter. 2023 var punktligheten 87,7 procent – den lägsta på 13 år och den näst lägsta sedan mätningarna startade 2001. Enligt SVTs samlade statistik för 2023 var tågen till Båstads station försenade i totalt 30 982 minuter på 15 437 ankomster vilket innebär en genomsnittlig försening på 2 minuter.

Statistiken för februari 2024 visar att i Båstad var fyra procent av pendeltågen och sju procent av fjärrtågen mer än fem minuter försenade under månaden. Detta enligt statistik över tågens ankomsttider som sammanställts av Newsworthy.

Totalt var fem procent av de ankommande tågen i Båstads kommun mer än fem minuter försenade under februari, och två procent var så mycket som en kvart försenade, bland de tåg som angjorde någon av stationerna Båstad och Förslöv.

Den allra största förseningen bland de ankommande tågen hade tåg nummer 11167 (Öresundståg) från Göteborg C den 21 februari. Enligt Trafikverkets trafikmeddelande var tåget 2 timmar och 32 minuter försenat när det nådde Båstads station klockan 2.29. Detta är den ankomsttid som angavs på informationsskyltar och liknande. I extrema fall, till exempel när tåg evakuerats på spåren och passagerarna körts vidare med buss, kan den här ankomsttiden vara missvisande. Långa förseningar kan också bero på att tågtrafiken stoppats på en viss sträcka, och att ett avgående tåg fått en helt ny avgångstid senare på dygnet.

Just tåg 11167 mellan Göteborg C och Helsingborg C var också det tåg som hade den största förseningen totalt under månaden, i genomsnitt 6 minuter och 6 sekunder per avgång när de kom till Båstads station.