Klik venligst
BJÄRE 2024-06-19 KL. 06:00

Så vill Bjärepartiet stoppa nya översvämningar

Av Carina Nilsson

Bjärepartiet vill att kommunen anlägger fler dammar och våtmarker längs med bäckarna på åsen som mynnar i Örebäcken.
– Det kan vara ett sätt att förhindra de här översvämningskatastroferna och vi måste ta tag i detta nu, säger Bo Wendt.

Så vill Bjärepartiet stoppa nya översvämningar
Båstad har drabbats hårt av översvämningar 2007, 2022 och 2024. Bjärepartiet har nu skrivit en motion om åtgärder. Foto: Arkiv

Bo Wendt har tillsammans med fyra partikamrater skrivit en motion om skyddsåtgärder mot höga flöden i Örebäckens vattensystem.

Partiet vill att kommunen skapar fler våtmarker och dammar längs med Axelstorpsbäcken, Lyabäcken och Bjäredsbäcken. Längs Sinarpsbäcken har kommmunen och privata markägare anlagt ett stort våtmarksområde, vilket Bjäre NU har skrivit om tidigare.

Bo Wendt och Bjärepartiet efterlyser fler våtmarker i en motion. Syftet är att förhindra framtida översvämningar. Foto: Arkiv

– Det är fyra bäckar som mynnar i Örebäcken nere i Båstad och Sinarpsbäcken är det mindre flödet så mer behöver göras. Det är inget enkelt arbete för kommunen äger inte marken och det ska inhämtas olika tillstånd, men det måste till kraftfulla åtgärder nu. Översvämningar av det här slaget är en katastrof för de som drabbas. Särskilt när det händer upprepade gånger, säger Bo Wendt och fortsätter:

– Vi hade översvämning 2007, 2022 och nu 2024 igen. Med tanke på klimatförändringarna så kan det här hända ändå oftare.

Bo var under många år Båstad kommuns miljöchef och intresserade sig då särskilt för vattenfrågorna.

– Under tiden för tunnelbygget så undersöktes olika vattendrag och flöden minutiöst. Jag gjorde en förfrågan på facebook efter det senaste skyfallet om hur mycket vatten som hade kommit i Båstad? Jag fick 25 svar med mängder från 40 till 150 millimeter. Snittet låg sannolikt på 80 millimeter. En grov uppskattning ger då ett flöde på mellan 10-15 kubikmeter per sekund i Örebäcken. Det är ofantliga mängder vatten och det finns inget dagvattensystem som kan få undan det, utan man måste förhindra att allt vattnet kommer ner till Båstad.

Bjärepartiet vill se fler våtmarker längs med bäckarna på åsen, liknande den i Sinarpsdalen. Foto: Arkiv

Bjärepartiet anser också att man måste titta på om det går att valla in mer av Örebäcken i samhället.

– Men det är aldrig bra att göra det mer än nödvändigt. Man minskar tillgängligheten till vattnet, det försvårar fiskarnas vandring och mycket annat, säger Bo.

Bjärepartiet lyfte frågan i en interpellation till de styrande i kommunen i februari 2023, efter de kraftiga översvämningarna i augusti 2022.

– Redan då efterlyste vi förebyggande åtgärder. Nu skulle jag vilja veta vad man har gjort och vad man tänker göra för att förhindra att det här händer igen, säger Bo Wendt.