BJÄRE 2022-04-29 KL. 13:00

Säkerhetszoner kring Ringhals utökas

Av Carina Nilsson

Både Båstads och Laholms kommuner hamnar i den så kallade beredskapszonen om det skulle inträffa en kärnkraftsolycka vid Ringhals.
Det blir följden när kartan för skyddszonerna för Ringhals, Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftverk ritas om den första juli i år.

Säkerhetszoner kring Ringhals utökas
Beredskaps- och planeringszonerna runt Ringhals utökas, vilket gör att Laholms och Båstads kommuner hamnar i planeringszonen. Bild: Länsstyrelsen i Halland

För två år sedan beslutade regeringen att nya skyddszoner runt kärnkraftverken skulle införas, och att det skulle vara klart senast den 1 juli i år.

– Bakgrunden är att lagstiftningen på området var föråldrad och att erfarenheterna från kärnkraftsolyckan vid Fukushima inte riktigt hade tagits tillvara, säger Jan Johnsson från Strålsäkerhetsmyndigheten vid en digital pressträff.

Myndigheten har också tagit fasta på internationella erfarenheter som visar att om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas.

– Den zon som är närmast kärnkraftverket utökas med cirka fem kilometer och den yttre zonen vidgas från 15 till 25 kilometer. De som bor i dessa områden, som kallas för beredskapszon 1 och 2, eller har fritidshus eller företag kommer att få hemskickat paket med information och jodtabletter, säger Jan Johnsson.

Den så kallade planeringszonen utökas också, från 50 till 100 kilometer från Ringhals. Det innebär att både delar av Laholms och Båstads kommuner hamnar inom den nya planeringszonen.

– En betydande del av befolkningen i kommunerna bor på gränsen i tätorterna i Laholm och Båstad. För att förenkla planering och kommunikation är hela kommunerna med, och vi samarbetar också med länsstyrelsen i Skåne i den här frågan, säger Daniel Csaki som är samordnare för kärnenergiberedskap vid länsstyrelsen i Halland.

Invånarna i planeringszonerna kommer inte att få något informationsutskick eller jodtabletter hemskickade.

– Men det ska finnas en beredskapsplanering för att dela ut jodtabletter vid behov, man ska kunna genomföra strålningsmätningar för att eventuellt utrymma områden vid en kärnkraftsolycka. Man ska också kunna planera för inomhusvistelse om vi får den typen av scenarier på så stora riskavstånd, säger Daniel Csaki.

Även varningssystemen i de två beredskapszonerna närmast Ringhals ska byggas ut. Dels med radiomottagare som ska delas ut till allmänheten, dels med fler Hesa Fredrik.

– Man använder sig såklart också av viktigt meddelande till allmänheten, VMA, säger Tomas Roland som är handläggare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Målet med alla åtgärderna är att undvika akuta strålskador vid en kärnkraftsolycka och att kunna minimera sena strålskador så långt det är möjligt.

När zonerna är fullt införda uppfyller Sverige internationella krav på beredskap.