Klik venligst
BJÄRE 2022-04-25 KL. 13:00

Sällsynta växter och djur trivs hos Per

Av Carina Nilsson


Hemma hos Per Ingvarsson har gräsmattan krympt till gångar, och rabatterna förvandlats till ängsmark där vilda blommor tillåts breda ut sig.

Just nu blommar ett av Hallands största bestånd av backsippor i hans trädgård.

Sällsynta växter och djur trivs hos Per
Per Ingvarsson började skapa en trädgård fylld av ovanliga växter och med plats för många insekter redan när de flyttade till huset i Laholm 1990. Idag finns ett av Hallands största bestånd av backsippa i hans trädgård. Foto: Carina Nilsson

På senare år har det blivit allt mer populärt att förse sin trädgård med en blommande äng eller ett insektshotell. Men när Per Ingvarsson och hans familj flyttade till huset med tillhörande trädgård i Laholm 1990 var han tämligen ensam om att låta vilda blommor breda ut sig på tomten.

– Jag har väl haft lite ekologiskt tänk redan från början, jag jobbar med fiskevård och har ett stort naturintresse. Jag tycker det är kul att se när naturens samspel funkar, säger han och fortsätter:

– Nu på våren behövs det växter som blommar tidigt, och som klarar frostnätter. Det gör backsipporna och deras pollen är livsviktigt för bin och humlor bland annat, säger han.


Backsippan är fridlyst och sällsynt. Men i pers trädgård frodas den. Foto: Carina Nilsson


På två sidor om bostadshuset blommar mängder av backsippor. De två ursprungliga moderplantorna räddade Per från ett vägbygge.

– Jag var uppe i Veddige utanför Varberg och jobbade när jag fick syn på två små backsippor i en hög med schaktmassor. Så jag räddade dem och hade dem i en plastpåse hela dagen innan jag kom hem, men de klarade sig. Man får ju inte lov att gräva upp dem i naturen eftersom de är fridlysta, säger Per Ingvarsson.

De två små backsipporna, som annars hade hamnat under asfalten vid vägbygget, fick en ny plats i Pers trädgård. Där trivs de alldeles ypperligt och har blivit mångdubbelt fler.

– De trivs på mager mark, som en gammeldags äng, där man inte gödslar och där de får stå ganska fritt från gräs och andra växter. Finns det dessutom sandjord trivs de ännu bättre, säger Per.

I en annan del av trädgården står en stor bok. Under den breder tre sorters sippor ut sig: gul- vit- och blåsippa. Lite ris och död ved får ligga kvar och bli naturliga insektshotell.

– Det kan se ovårdat ut, men det är planerat. Vi ser ju att det har betydelse för insekter och andra smådjur. Vi har massor av både vilda bin och grannens tambin i trädgården, säger Per.


Under boken trivs vitsippor, gulsippor och blåsippor. Foto: Carina Nilsson


Längre fram under säsongen blommar andra vilda växter som prästkragar, johannesört och blåklockor. Lite gammeldags trädgårdsväxter som akilejor och pärlhyacinter ryms också i trädgården.

– Det blir inte så mycket gräsmatta kvar, utan gräset blir snarare som gångar mellan olika platser i trädgården, säger Per.

Att deras trädgård nu blivit trendig tycker han är positivt.

– Jag hoppas såklart att det är mer än en trend, eller en trend som stannar kvar. Vi behöver alla hjälpas åt att värna om den biologiska mångfalden och då behövs det mer än bara välklippta gräsmattor, där blir det inte så mycket liv, säger Per.