Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-09-21 KL. 17:23

Single Responder stöttar upp ambulansen på Bjäre

Single Responder stöttar upp ambulansen på Bjäre

För invånarna i Båstad kommun finns närmsta ambulans i Förslöv dygnet runt. Men hur är tillgängligheten i området, finns hjälpen inom rimlig tid? Hur fungerar det när ambulansen är upptagen på uppdrag? I höst kan en Single Responder komma som första hjälp till dig som behöver akut hjälp.

Årets första kvartalsrapport för ambulansstatistik från SOS Alarm AB visar att Ängelholms kommun håller sig nära målsättningen från Region Skåne som säger att 90 procent av befolkningen skall nås inom 20 minuter efter telefonsamtalet till 112 vid livshotande tillstånd. Båstad ligger inte lika bra till i statistiken och ytterområdet Örkelljungas siffror är verkligen inget att skryta med.
Region Skåne och SOS Alarm definierar ett ambulansuppdrag som ”när den hjälpsökande har behov av vård under transporten”. Hur vården utformas är upp till den ansvariga specialistsjuksköterskan i ambulansen att bedöma och utföra i enlighet med regionala behandlingsriktlinjer.

Hälso- och sjukvårdslagen framhåller att befolkningen i Sverige ska få vård på lika villkor men även att den som har största behovet av sjukvård ska ges företräde till vården. Här är det viktigt att framhålla att endast de i behov av ambulans skall nyttja denna då resurserna är begränsade. I Förslöv finns en dygnsambulans, ängelholmsområdet har ytterligare 3-5 ambulanser beroende på tid på dygnet.

Ett uppdrag som kallas prio 1 klassificeras som ett livshotande tillstånd och sker med snabb utryckning, ofta med både blåljus och sirener. När ambulansen inte beräknas anlända inom 15 minuter ska SOS alarm skicka ut Räddningstjänsten i väntan på ambulans, så kallat IVPA uppdrag. Då statistiken belyser att väntetiderna ibland är upp till 35 minuter innebär detta att det vid flera tillfällen kan komma en brandbil istället för en ambulans som första hjälp.

I Helsingborg, som ingår i samma ambulansdistrikt som Ängelholm och Båstad har man under sommaren påbörjat ett projekt med en Single Responder (SR) inom ambulanssjukvården.
– Huvuduppdraget för Single Responer resursen är främst att åka ut och bedöma patienten på uppdrag som utlarmats som prio 2 och 3. Det är en fullutrustad ambulans men med enbart en specialistsjuksköterska som kommer till platsen, förklarar Magnus Olsson som är Enhetschef för verksamhetsområdet Ambulans i Nordvästra Skåne.Single Responder har med all utrustning som behövs.

Prio 2 innebär fortfarande att det föreligger ett akut tillstånd och ambulansen kommer köra till patienten omgående men framförs i normal hastighet. Exempel på detta kan vara ett benbrott inne i en gymnastikhall. Prio 3 är när patienten behöver vård på vägen in till sjukhuset men det inte är akut. Många av dessa fallen är äldre personer där kombinationen att man inte klarar sitta upp och särskild omvårdnad och övervakning kan vara nödvändig.

Patienterna med lindrigare hjälpbehov behöver ofta inte transporteras i en ambulans till sjukhuset utan kan guidas rätt i vårdkedjan och möjligtvis få åka sjukresa till lämplig vårdinrättning om privat transport inte är möjlig. Det betyder att en ambulans vid dessa tillfällen inte behöver nyttjas för själva transporten och därmed ökar tillgängligheten för lediga akutresurser i området.
– SR kan även stötta upp på prio 1 uppdrag och komma då ingen ambulans finns tillgänglig. Då är tanken att denna resurs kan göra första livräddande insatser, berättar Magnus.

SR projektet har fallit så väl ut att man nu även utökar projektet att även gälla för Ängelholms upptagningsområde. För Båstad kommuns befolkning innebär det att man kan komma att möta denna resurs i höst.
– Enheten kommer inte att ligga schemalagd som en ordinarie resurs utan planeras att driftsättas utöver ordinarie resurser när tillfälle ges, berättar Magnus.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE