Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-04-06 KL. 15:09

Sjöräddningen är redo men söker alltid fler frivilliga

Sjöräddningen är redo men söker alltid fler frivilliga

Sjöräddningen i Torekov har gamla anor. Redan 1864 grundades det som då hette Torekovs Lifräddningsstation. Högsäsongen står inför dörren och nya satsningar görs i Torekov. Primära uppgiften är att rädda liv.

Sjöräddningssällskapet består av frivilliga som gör detta helt utan ersättningar. Inga skattepengar används för verksamheten. Allt finansieras via medlemskapsintäkter, gåvor och sponsring. Utrustningen måste hålla hög kvalitet och det är där pengarna används. Det är 30-talet personer som turas om att se till att folk i sjönöd runt Bjäre kan få snabb hjälp. Organisationen står för cirka 70 procent av all sjöräddning som utförs.

Vid stationen i Torekov är de alltid redo och nu håller de på att bygga en ny lokal som de kan husera i vid hamnen.
– Det har rivits två gamla bodar och nu håller vi på att bygga upp ett nytt hus där, berättar Paul Hansson som varit sjöräddare i fyra år.
– Den nuvarande lokalen är lite för trång då det ska torkas våtdräkter och torrdräkter, alla ska kunna samlas för att planera jobben och vi behöver plats för att reparera utrustning, berättar Peter Jedeur-Palmgren som är nyare i gänget med ett års medverkan.
– Nya huset blir mer ändamålsenligt och kommer fylla de behov vi har med att ta hand om all utrustning med mer. Idag har vi inte ens toalett och dusch i lokalerna men det får vi i nya, fyller Paul i.

De frivilliga sjöräddarna i Torekov har jour ungefär fjärde vecka och då ska de kunna vara klara att åka iväg i båten inom 15 minuter från larm. Dygnet runt.Peter Jedeur-Palmgren och Paul Hansson i förarsätena på stora utryckningsbåten.

De flesta av de som engagerar sig i sjöräddningen är skeppare som är redo att rycka ut på larm. För att bli en godkänd sjöräddare genomgår de en del utbildningar och tester för att uppfylla kravet som sjöräddningen ställer. I Torekov är det en blandning av folk i olika åldrar men de flesta är en bit upp i åren. En del av arbetet för lokala organisationen består även av att få in sponsorer och att ta hand om administrativa uppgifter samt hantera utrustning, där kan folk bidraga utan att vara aktiv sjöräddare ombord på båtarna.
– Vi har ett gäng damer som engagerar sig i att samla in pengar och ordna lotterier med mer och det är viktigt det med. Har vi inga båtar och inga dräkter så kan vi inte komma ut på larmen. Vi fler som vill hjälpa till inom alla områden för då får vi en bättre organisation. Nu är vi konstant lite får få, konstaterar Peter.

Nu har nya bygget av nya huset i Torekovs hamn påbörjats och grunden står klar. De hoppas att det kan bli klart under 2018 men i nuläget ser det ut som att det blir i slutet av året.
– Till bygget av vårt nya hus behöver vi fler finansiärer för att kunna färdigställa så snabbt som möjligt. Alla är välkomna att bidra med pengar eller arbete och det behövs nu. Vi jobbar med lokala förmågor och ser gärna att fler ser detta som en möjlighet att ställa upp för bygden, säger Paul.Nya lokalerna håller på att byggas i Torekovs hamn.

På vintern är det lågsäsong då det inte är fritidsbåtar ute men sällskapet hjälper även fiskare och andra yrkesbåtar som kan hamna i sjönöd. Året runt kan de rycka ut inom 15 minuter. Men det är på sommaren är det är högsäsong för sjöräddningen i Torekov. De ansvarar för en area från Skälderviken i söder till Tylesand i norr och hela svenska vattnet ut mot Danmark.
– På de fina sommarveckorna är det flest utryckningar och då kan det vara en om dagen, ibland fler, berättar Paul. Vi hjälper inte bara båtar i sjönöd utan det kan handla om badare som försvinner eller annan typ av nöd i vatten. Då rycker vi ut och hjälper till.

Sjöräddarna gör skillnad på de som har sjönöd och de som hamnat i en dålig situation. Sjönöd handlar om att till exempel gått på grund, båten läcker in vatten eller folk har ramlat överbord. Att vara i en dålig situation kan handla om att det är slut på bränsle, propeller som gått sönder eller roderhaveri under lugna omständigheter.
– Ett dåligt läge kan bli till sjönöd om du till exempel inte kan manövrera båten och befinner dig till havs så vi hjälper alla. Även de som inte är medlemmar i Sjöräddningssällskapet. Tidigare debiterades ickemedlemmar i dålig situation efter våra insatser men det har vi slutat med. Som båtägare gör man klokt i att vara med i sällskapet och de som inte är det när de får hjälp brukar bli det ganska omgående när de ser var vi gör, berättar Paul med erfarenhet.

Båtarna är alltid redo. Vid fototillfället var det extremt lågt vatten.

Sjöräddarna i Torekov behöver alltid fler folk och efterlyser Bjärebor som vill engagera sig i sällskapet.
– Vi har väldigt bra sammanhållning och det är kul att vara sjöräddare. Alla är välkomna att anmäla sitt intresse, berättar Paul Hansson med eftertryck.
– Vi hjälper alla som har problem till sjöss. Har båten gått sönder till havs ställer vi upp men vårt primära uppdrag är att rädda liv, avslutar Peter Jedeur-Palmgren som själv är båtentusiast med fritidsbåt i Torekovs hamn.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON