BJÄRE 2023-11-23 KL. 14:40

Sjukvården i Skåne belastad av nya coronavågen

Av Peter Jakobsson

Sjukvården i Skåne belastad av nya coronavågen
Sjukvården i Skåne har känt av ökad belastning på grund av corona under hösten. Foto: Region Skåne

I början av oktober uppmärksammade Region Skåne en snabb och tydlig ökning av antalet fall av covid-19 i Skåne. Nu i november syns dock en inbromsning av antalet nya fall men det har gett en ökad belastning på den skånska sjukvården.

Antalet personer med som har behövd sjukhusvård på grund av covid-19 har senaste tiden gett en ökad belastning på skånska sjukvården. Även på särskilda boenden har ökningen märkts av under hösten.

Smittskyddsläkaren Eva Melander informerar om att: ”Statistiken talar för att vi har en pågående spridning av covid-19 i samhället. Det bidrar till att många är hemma från jobb och skola på grund av sjukdom och att det kan bli ett ansträngt läge i vården. I rådande läge är det därför viktigt att alla gör vad vi kan för att försöka hålla nere smittspridningen”

Region Skånes råd är nu att de som är sjuka ska stanna hemma från arbete, skola och andra aktiviteter tills man är feberfri. Avrådan ges till att besöka anhöriga eller vänner på sjukhus om man känner sig sjuk.

Personer över 65 år och de som tillhör en riskgrupp rekommenderas även att ta en extra dos av vaccin för att undvika att bli allvarligt sjuk.