Klik venligst
BJÄRE 2024-03-06 KL. 09:31

Skånes bästa vårdcentral ligger i Grevie

Av Peter Jakobsson

I den årliga undersökningen Nationell patientenkät primärvård placerar sig Båstad-Bjäre Läkarpraktik i topp bland vårdcentraler i Skåne. Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och baseras på hur patienterna upplever sina besök i primärvården.

Skånes bästa vårdcentral ligger i Grevie
Verksamhetschef Louise Natt och Dag längst till vänster tillsammans med delar av resterande personal på Båstad-Bjäre Läkarpraktik. Foto: Peter Jakobsson

Undersökningen är fördelad på sju olika kategorier – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt och bemötande samt tillgänglighet. Båstad-Bjäre Läkarpraktik ingår i Praktikertjänst som varje år genomför en analys av resultaten genom att ta fram ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier. Av resultaten framgår att Båstad-Bjäre Läkarpraktik får bäst betyg av patienterna i Region Skåne och ligger högt över snittet i samtliga sju kategorier, exempelvis inom kontinuitet/koordinering och emotionellt stöd.

– Jag och alla medarbetare på vårdcentralen är otroligt stolta över den här placeringen och att vi lyckats knipa förstaplatsen, säger Louise Natt och Dag, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Båstad-Bjäre Läkarpraktik.

Båstad-Bjäre Läkarpraktik har under många år fått goda resultat i Nationell patientenkät primärvård, något som uppmärksammades även i fjol då mottagningen fick Glasäpplet av Region Skåne. Det är en årlig utmärkelse som tilldelas de tre vårdcentraler som visar bäst resultat inom ett antal kriterier, däribland patientomdömen i just den nationella patientenkäten.

Vad är hemligheten bakom era goda betyg från patienterna?

– Jag tror vi inte har någon direkt hemlighet utan vi är måna om att vara tillgängliga och att se våra patienter och deras behov. Det tror jag vi får uppskattning för, säger Louise och tillägger:

– Sen tror jag att vi är lite mer tillgängliga än många andra. Vi är inte så stor vårdcentral och har stabil personal och god kontinuitet till våra patienter. Många av våra medarbetare har jobbat hos oss i många år. Patienterna får träffa bekanta ansikten och alla patienter har namngivna doktorer. Vi får på så sätt en mer personlig relation med patienterna, vi känner dem i vått och torrt. Det gör nog att vi känns trygga som vårdgivare.

På vårdcentralen i Grevie är det 15-16 personer som arbetar. En storlek som gör att sammanhållningen blir bra enligt Louise.

– Är man en liten enhet så kan man inte prioritera sina egna behov utan får se till helheten. Därför hjälper vi varandra mellan våra olika roller. Alla medarbetare trivs tillsammans och det märker patienterna, säger Louise.

PATIENTNÖJDHETSMÄTNINGEN

I årets undersökning har samtliga 21 regioner deltagit och totalt har 1 220 vård- och hälsocentraler medverkat, varav 170 i Skåne med totalt 12 939 respondenter.