BJÄRE 2023-01-25 KL. 11:43

Skånetrafiken höjer priserna med cirka 10 procent

Av Peter Jakobsson

Från den 1 februari kommer priserna för att åka med Skånetrafiken att öka med runt 10 procent. Detta på grund av att Skånetrafikens kostnader ökat, precis som i övriga samhället.

Skånetrafiken höjer priserna med cirka 10 procent
Skånetrafiken höjer biljettpriserna med runt 10 procent från 1 februari. Foto: Skånetrafiken

Kollektivtrafiknämnden har ett beslut om att justera biljettpriserna enligt konsumentprisindex, vilket fastställs av SCB, Statistiska centralbyrån. KPI för 2022 steg med runt 9,5 procent och det är i de storlekarna som biljettpriserna nu höjs från 1 februari.

Skånetrafiken påpekar att de inte är vinstdrivande, men har krav på en budget i balans. Då verksamheten finansieras både genom skattemedel och biljettintäkter, behöver de i år justera priserna för samtliga biljetter.
– Vi är många som väljer att resa kollektivt i Skåne. Varje månad ser vi en ökning av resor med såväl buss som tåg. Vi står inför ett läge där vi inte vill dra ner på trafik utan tvärtom satsa så att fler kan resa kollektivt, säger Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken.


Patrik Engfors är pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken. Foto: Skånetrafiken


Exempel på nya biljettpriser
• Enkelbiljett för liten zon eller stad ökar med 3 kronor till 31 kronor.
• 24-timmarsbiljett för liten zon eller stad ökar med 6 kronor till 62 kronor.
• 24-timmarsbiljett för hela Skåne ökar med 20 kronor till 234 kronor.
• 30-dagars biljett för hela Skåne ökar med 110 kronor till 1 309 kronor.


Alla turer med Skånetrafiken blir nu dyrare. Foto: Bjäre NU/Arkiv