BJÄRE 2022-09-18 KL. 17:44

Skåningar för flitiga användare av antibiotika

Av Peter Jakobsson

Skåningar för flitiga användare av antibiotika

Förskrivningen av antibiotika i Skåne är på väg upp igen efter att ha minskat något under pandemin. Enligt färsk statistik skrivs det ut 270 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år i Skåne vilket är mest i landet. Det ska jämföras med genomsnittet för landet som är 242 recept per 1 000 invånare.

För att förhindra att bakterier blir resistenta mot antibiotika är det viktigt att minska användningen. I Europa dör årligen 10 000-tals människor i infektioner med multiresistenta bakterier.

Charlotta Malmer Hagstam är specialist i allmänmedicin och ordförande i Strama Skåne, ett nätverk med uppdrag att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling. Hon påpekar att antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot folkhälsan. Dagens moderna sjukvård skulle inte vara möjlig att bedriva utan effektiva antibiotika. För den enskilde försämras dessutom kroppens naturliga immunförsvar om antibiotika tas vid en infektion som kroppen själv kan läka ut.


Charlotta Malmer Hagstam är specialist i allmänmedicin och ser faror med att antibiotika används för flitigt.


Anledningen till varför det skiljer sig i antibiotikaförskrivningen mellan olika regioner tror Charlotta Malmer Hagstam är närhet till läkare, attityder till antibiotikaanvändning och hur väl de nationella rekommendationerna för antibiotikabehandling av infektioner följs på olika håll.