Klik venligst
BJÄRE 2023-02-28 KL. 10:21

Skatterättsnämnden fastslår moms för vägföreningar

Av Peter Jakobsson

En oenig Skatterättsnämnd har nu med en rösts övervikt slagit fast att en samfällighetsförening momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Detta blir en stor ändring i många samfälligheters ekonomiska redovisning.

Skatterättsnämnden fastslår moms för vägföreningar
Alla de grönmarkerade vägarna i kartan är enskilda vägar som hanteras av enskilda markägare eller samfällighetsföreningar av olika storlekar. De blåa vägarna är de som kommunen i dagsläget har huvudmannaskap över. Bild: Båstadkartan

Under en tid har det diskuterats om vägföreningar som har över en viss omsättning ska vara momspliktiga eller inte. Samfällighetsföreningar har normalt inte har varit skyldiga att momsbelägga ersättningar från medlemmar men nu är en omvälvande ändring av tidigare praxis på gång. Skatteverkets nya tolkning påverkar många samfällighetsföreningar som måste momsregistreras och börja redovisa moms på varor och tjänster till sina medlemmar. Föreningarna kan samtidigt dra av ingående moms på investeringar, drift och andra inköp i sin momspliktiga verksamhet.

Skatteverkets uppfattning, som nu Skatterättsnämnden delar, innebär att samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80.000 kr (exklusive bidrag från det allmänna och moms) ska debitera moms på de uttaxeringar som sker till föreningens medlemmar.

Inom Båstads kommun finns det många vägföreningar och en hel del har blivit stora med åren. De största vägföreningarna planerar kommunen att ta över huvudmannaskapet för inom de närmaste åren. Momsfrågan ser dock ut att hinna påverka även de vägföreningarna innan kommunen har tagit över.

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för enskilda väghållare som har drygt 13 000 medlemsföreningar i landet. De tar parti för vägföreningar och så även i denna fråga kring moms. REV:s ordförande Uno Jakobsson meddelar att de efter beskedet från Skatterättsnämnden ska analysera utslaget och fundera om de ska söka en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

REV påpekar också att även om det skulle ske någon ändring i Högsta förvaltningsdomstolen så bör föreningar med högre årsomsättning än 80 000 kronor inte avvakta att momsregistrera sin verksamhet eftersom en eventuell ändrad slutlig utgång av momsfrågan sannolikt kommer att dröja till våren 2024.