Klik venligst
BJÄRE 2024-03-05 KL. 09:00

Skogsliden fick nu sin Silviahemscertifiering

Av Peter Jakobsson

En stor del av personalen på Skogsliden samt representanter från kommunen var samlade när Skogsliden demensboende i Båstad skulle få sin Silviahemscertifiering. Snittar, cider och tårta satt guldkant på tillställningen där certifikat och diplom utdelades.

Skogsliden fick nu sin Silviahemscertifiering
Pernilla Holte tar emot Silviahemscertifikatet från Ulrika Granér från Stiftelsen Silviahemmet. Foto: Peter Jakobsson

En Silviahemscertifierad arbetsplats innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap. Arbetsledare har utbildats i ledarskap vid implementering och teamarbete samt minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.

På Skogsliden är det större delen av personalen som genomgått utbildningen.

– Resan till Silvihemscertifieringen började för ett år sedan. Sedan dess har över 75 personer genomgått utbildning enligt Silviahemsfilosofin. Alla som jobbar med omvårdnad på olika sätt har varit med i utbildningen, säger Pernilla Holte, enhetschef på Skogsliden.

Silviahemmets certifikat, undertecknat av H.M. Drottning Silvia, överlämnades efter godkänd utbildning till verksamheten. Det var en stolt enhetschef som fick mottaga certifikatet från Silviahemmets representanter som var på plats.

– Det känns så härligt! Det är en speciell dag för alla i huset, både de som bor här idag och de som kommer bo här i framtiden, säger Pernilla med certifikatet i handen.

Johan Olsson Swanstein (M) KSO Båstad, Ulrika Graner från Stiftelsen Silviahemmet, enhetschef Pernilla Holte, Vård- och omsorgschef Christin Johansson och Ulf Jiewertz (M) Vård- och omsorgsnämndens ordförande. Foto: Peter Jakobsson

Med certifikatet kommer även ett ansvar. Årlig uppföljning och kompletterande utbildning till nya medarbetare sker löpande. Certifikatet förnyas var tredje år.

– Det är en kvalitetsmärkning för verksamheten och sänder ut ett budskap. Men det är nu som jobbet börjar och vi ska sätta fokus på den vårdfilosofin som certifieringen innebär, säger Pernilla.

Personalen som genomgått utbildningen uppmärksammades en och en med diplom.

– Jag är väldigt stolt över alla som jobbar här i huset och detta sätter lite extra guldkant på verksamheten, säger Pernilla.

Enhetschef Pernilla Holte med Silviahemscertifikatet i mitten. Runt henne stolta medarbetare med diplomen som visar att de klarat utbildningen. Foto: Peter Jakobsson

Nu är båda demensboenden i kommunen Silviacertifierade, Almgården i Grevie och Skogsliden i Båstad.

– Det är jätteroligt, vi är stolta och glada, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef i Båstads kommun.

Att Silviahemscertifiera demensboendena var på gemensamt initiativ från boendena och ledning på kommunen.

– Vi har haft en diskussion om hur vi vill utveckla oss för att bli ännu bättre. Att Silviahemscertifiera är ett sätt att säkra att alla medarbetare har samma utbildning och synsätt. Så säkrar vi vården och alla har varit väldigt positiva över att genomföra detta, förklarar Christin.

Snittar och cider gjorde tillställningen lite högtidlig. Foto: Peter Jakobsson

Nu ska verksamheterna se till att hålla standarden.

– Det är nu det börjar. Boendena ska nu följa metoderna och det är ett ansvar för boendet. Certifikatet följs upp och förnyas var tredje år. Därför behöver nya medarbetare löpande också gå utbildningen, säger Christin som hade med sig en stor kruka med vackra blommor som boendet fick av kommunledningen.

Varje avdelning på Skogsliden som har genomgått utbildningen fick duplikat på Certifikatet. Foto: Peter Jakobsson

FAKTA - En Silviahemscertifierad verksamhet innebär att:

• Alla medarbetare har genomgått Silviahemmets grundutbildning i demenskunskap och fått verktyg att använda till god omvårdnad där personen är i centrum.

• Arbetsledare har genomgått utbildning i att leda teamarbetet.

• Minst två medarbetare per arbetsgrupp har fått reflektionsmedarutbildning för att hålla regelbundna reflektionsmöten med arbetskamraterna.

OM STIFTELSEN SILVIAHEMMET

• Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996, på initiativ av H.M. Drottningen som sedan dess är stiftelsens ordförande.

• Målet är att genom olika utbildningssatsningar bidra till högsta möjliga livskvalitet för de som lever med demenssjukdom och deras närstående.

• Silviahemmets vårdfilosofi är basen till stiftelsens alla utbildningar och arbetet i dagverksamheten.

• Silviahemmets certifieringsprogram för hela vård- och omsorgsenheter innebär att alla medarbetare får en grundutbildning i demensvård. Arbetsledar- och reflektionsledarutbildning ingår även i programmet.