Klik venligst
BJÄRE 2023-10-30 KL. 12:05

”Skolmiljöerna är så fridfulla och hemtrevliga”

Av Peter Jakobsson

Inom projektet ”Keep IT simple” var delegationer från Belgien och Portugal på besök till Båstad för att fortsätta jobba med projektet som digitalisering i förskolan. Vid besöket fick de internationella gästerna upp ögonen för flera saker som vi gör i Sveriges skolor som de inte gör hemma. En värdefull lärdom enligt dem.

”Skolmiljöerna är så fridfulla och hemtrevliga”
Bakre raden: Marieke Bouckenooghe, Emilia Baliza, Stün Verhagen, Benjamin, Folke, Lena Lungström, Wilson, Aurora och Andreas Isaksson. Främre raden: Joke Pinnoo, Billie-Beau, Owen, Michèle, Oona och Lotte Naert. Foto: Peter Jakobsson

I januari fick Lena Ljungström, pedagog vid Lyckans förskola i Båstad, beskedet att projektet ”Keep IT Simple” beviljades 60 000 euro i EU-stöd för projekt som handlar om digitalisering inom förskolan. Projektet är i internationell samverkan med en grupp från Belgien och en från Portugal. Nu var det dags för projektets möte i Båstad. Flera studiebesök samt workshops stod på agendan.

Projektet ”Keep IT simple” handlar grovt om att arbeta fram digitaliseringsstrategier för barn i åldern 3 till 12 år. Tillsammans med personerna i Belgien och Portugal ska Lena jobba med projektet under två års tid.

I våras var svenska gruppen på första resorna inom ramen för projektet. Först var de i Belgien i mars och i början av maj var de i Portugal. Nu var det dags för svenska delegationen att ta emot de från Belgien och Portugal till Båstad. Under tre dagar hade de ett fullspäckat schema med olika platsbesök och workshops.

De var på studiebesök på Bjäre skola och Strandängsskolan, de har varit på besök till DLC (Digitalt laborativt centrum) i Halmstad där det finns möjlighet att utforska olika tekniker, digitala verktyg och utrustning i spännande miljöer med fokus på en stark digital miljö för utbildning, utveckling, forskning och samverkan.

På den andra dagen hade studenterna i gruppen möjlighet att arbeta tillsammans på Vitsippans förskola. Förutom att titta, och jobba, med de digitala verktygen så hade representanterna från Belgien och Portugal hunnit samla på sig intryck av hur vi bedriver skol- och förskoleverksamhet i Sverige.

– Besöken har varit väldigt intressanta, säger Joke Pinnoo som är en av representanterna från Belgien.

Barnen från Sverige och Belgien kunde leka tillsammans på Vitsippen trots språkbarriär. De digitala lösningarna förde dem samman. Foto: Peter Jakobsson

Det är vissa grundläggande skillnader som de reagerar över.

– Vi noterar att det investeras mycket i bra digitala lösningar för barnen men också att det är så mycket hållbara material på skolorna, konstaterar Joke.

En annan sak de internationella gästerna reagerade över är utemiljöerna.

– De är helt fantastiska! Vi har inga utemiljöer för barnen så som ni har. Vi investerar i skolbyggnader, böcker och annat men lägger inget på att få till utemiljöer som är roliga för barnen men som också kan vara med i lärandet, säger Joke och berättar att hon ska försöka få till lite mer utetid med barnen när de kommer tillbaka.

– Jag tänker att vi ska föröka att vara ute i alla fall en timme per vecka. Men det kräver också att både barnen och personalen har kläder som de kan vara ute i.

Lena å andra sidan reagerade när hon var i Belgien på besök och såg att de hade en höna inne i klassrummet.

– Dagen efter skulle de få in en get i skolan, det skulle vi ju aldrig komma på att ha här hos oss, säger Lena.

Från Portugal var de också överraskade över en del på Vitsippan.

– Det är en så familjär miljö och stämning. Det känns som förskolan är ett andra hem mer än en skola. Ni får allt att vara så enkelt och barnen är så duktiga. De plockar själva fram saker, leker med det och sen även plockar undan, så gör inte vi, berättar Emilia Baliza från Portugal.

Samtalet kom att handla mycket om olikheter och lärdomar som delegationerna kan ta med sig. Att vi bedriver förskola på så olika sätt var en ögonöppnare.

– Sen har vi det med måltiderna. Här äter personalen tillsammans med barnen, vi ger barnen mat på en plats och sen går personalen och äter i annat rum. Att äta tillsammans är ju såklart något som vi också skulle kunna göra utan att det behövs nya resurser men vi är bara vana att göra som vi alltid har gjort, säger Joke.

Delegationerna berättar att besöket i Sverige gett dem mycket och fått dem att se saker med lite nya ögon.

– Skolmiljöerna ni har är så fridfulla och hemtrevliga. Vi har mycket med oss tillbaka från vårt besök, säger Emilia från Portugal och Joke höll med.

Efter att ha scannat QR-koder fick barnen upp instruktioner på paddan som de följde. Foto: Peter Jakobsson

Kommer de tro er hemma när ni berättar om era nya lärdomar?

– Vi kommer säkert få kommentarer som ”Sverige är så rikt och har råd med saker som inte vi har” men nu har vi sett mycket som skulle kunna göras utan att det kostar något extra. Det är bara att göra saker på ett lite annorlunda sätt, säger Emilia.

Lena Ljungström tyckte det var väldigt givande att ha delegationerna på besök.

– Det har varit väldigt roligt att visa runt på våra skolor här på Bjäre. Det var många ”aha!” som kom från dem. Många intressanta infallsvinklar kom upp och det har varit mycket givande dagar. Vi kan lära av varandras olika synssätt på hur saker ska göras, säger Lena.

Dagarna avslutades med att hela delegationen träffade utbildningsnämndens ordförande Håkan Hagström samt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein. Utanför kommunhuset i Båstad vajade då både belgiska och portugisiska flaggan tillsammans med svenska.