Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-10-29 KL. 16:00

Skolorna varnar för tv-inspirerad lek

Av Joakim Ormsmarck

I förra veckan gick skolledningen på bland annat Strandängsskolan och Förslövs skola ut via Unikum och varnade vårdnadshavarna för att barnen lekte lekar inspirerade av den koreanska tv-serien Squid Game. Det är dock oklart om några barn upplevt detta som obehagligt eller ens har sett sambandet.

Skolorna varnar för tv-inspirerad lek
Den koreanska tv-serien Squid Game har blivit ett fenomen världen över.

Det var under fredagen som skolorna gick ut och varnade för de nya lekarna och den populära tv-serien. Strandängsskolan skriver bland annat ett citat som lyder ”Det som är lite läskigt är att barnen känner igen sig, man går på led, man leker barnlekar. Men handlingen är så brutal”, vem det är som citeras är dock oklart. Förslövs skola gick ut med meddelandet att man har nolltolerans för dessa lekar.

TV-seriens handling bygger i sin grund på barns lekar, bland annat ”Rött ljus, grönt ljus” men i serien omvandlas dessa till blodigt allvar. Lotta Holte är biträdande rektor på Strandängsskolan och hon berättar om bakgrunden till varningen.
– Det har inte hänt någon incident utan vi fick signaler från de yngre klasserna att de lekte rött och grönt ljus och då ville vi skydda i förebyggande syfte. Vi har inte hört något från de äldre klasserna.

Lotta Holte berättar att tanken nu är att ta detta vidare och prata med eleverna för att följa upp och skapa sig en bild av det inträffade.

Finns det inte en risk att det skapas en höna av en fjäder och att ni snarare lyfter intresset för serien genom att ta upp det i klasserna?
– Vi kommer att ha en löpande dialog med såväl pedagogerna som eleverna och kommer att sätta oss in i detta innan vi tar det vidare.

Jack Werner, journalist och skapare av Viralgranskaren som för ett antal år sedan fick Stora Journalistpriset, är inte imponerad av de varningar som nu sprids över landet. Han drar paralleller till Clownhysterin 2017, Momo Challenge 2018 samt den så kallade Tafsardagen i våras. På sin blogg reflekterar han över det som händer.
– Och sedan hamnar vi här igen, i den gamla godtyckliga moralpaniken. Det är en dans så invand att till och med jag själv, om än utan någon som helst entusiasm, kan mina steg. När ett kulturfenomen blir en snackis är varningarna för dess effekter det oundvikliga nästa steget, och när kritikern av varningarna träder fram hamnar hen själv i strålkastarljuset för några undflyende sekunder.

Bjäre NU har pratat med elever på såväl låg- som mellanstadiet, såklart tillsammans med barnens vårdnadshavare. De flesta hade inte hört talas om lekarna innan skolledningen varnade och en annan konstaterade att de visserligen lekt den aktuella leken men att han inte hade en aning om att det hade med någon tv-serie att göra, ”det var ju bara en lek vi lekte på rasten”. En mamma, som vill vara anonym konstaterar:
– Det är såklart jätteviktigt att skolorna informerar om sådant här men samtidigt känns det lite som att de varnade innan de själva visste vad det handlade om. När rektorn skriver att de har nolltolerans känns det väldigt allvarligt, jag tror aldrig jag hört dem använda det uttrycket innan ens när det gäller mycket allvarligare saker än en lek på skolgården.