Klik venligst
BJÄRE 2024-06-29 KL. 20:18

Skyfall och risk för översvämningar under söndagen

Av Peter Jakobsson

På lördagskvällen är det soligt och fint men ett oväder väntas dra in mot Bjäre under söndagen. SMHI har utfärdat en orange varning för skyfallsliknande regn under söndagen på västkusten och delar av inre Götaland.

Skyfall och risk för översvämningar under söndagen
Stora regnmängder med risk för översvämningar väntas under söndagen 30 juni.

Varningen som är av den högre orangea karaktären innefattar risk för stråk med kraftiga regn- och åskskurar som under eftermiddagen kan ge 60-90 mm, vilket kan ge problem med översvämningar.

Prognosen är att ett intensivt regnområde kommer fram på söndagen in från sydväst och rör sig under dagen vidare åt nordost. I samband med regnet väntas stråk med kraftiga regnskurar som under eftermiddagen kan stora mängder regn, i samband med detta väntas även åska förekomma.

Stråket där de mesta regnmängderna väntas enligt SMHI.

Väderinstitutet kommenterar dock att det är svårbedömt var de kraftigaste regnskurarna hamnar och när. Stora lokala variationer i regnmängder väntas.

Bedömningen är enligt SMHI att detta kan oväder resultera i risk för begränsad framkomlighet på vägar och järnvägar på grund av omfattande översvämning. Risk för förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar samt risk för omfattande översvämning som kan ge fastighetsskador.

Vädervarningen gäller söndag 30 juni klockan 11 till 17.