BJÄRE 2022-11-21 KL. 15:00

Snart börjar nya busslinjerna gå på Bjäre

Av Peter Jakobsson

När bussarna i Båstads kommun byter till vintertidtabell den 11 december kommer ett antal busslinjer få nya sträckningar och tider. Nya linjen 502 kommer gå raka vägen mellan Båstad och Torekov vilket förkortar restiden. Fler avgångar per dag kommer göra linjen mer tillgänglig.

Snart börjar nya busslinjerna gå på Bjäre
Linje 502 kommer gå längs väg 115 mellan Båstad och Torekov.

Redan i våras presenterade Skånetrafiken en ny busslinje 502 som ska gå raka vägen mellan Båstad och Torekov. Samtidigt kommer linje 523 som går Båstad – Västra Karup – Rammsjö – Torekov att dras in. Nu vid bytet till vintertidtabeller den 11 december genomförs förändringen.

Den nya linjen 502 kommer gå direkt mellan Torekov och Båstad längs väg 115. Det kommer gå 13 avgångar från Torekov direkt till Båstad per vardag och 12 i andra riktningen. Den tidigare linjen 523 mellan Torekov och Båstad gick endast 6 turer mot Båstad och 5 mot Torekov.


Linje 502 börjar gå i och med nya tidtabellerna som börjar 11 december. Foto: Peter Jakobsson


Linje 501 kommer nu att trafikera Norrviken året runt. Nya hållplatser blir vid Forsbergs väg och Apelrydsskolan.

Befintliga linjen 504 mellan Båstad och Förslöv kommer nu att gå oftare på helgerna och senare på fredagar.

Även en mängd busslinjer i och runt Ängelholm och Helsingborg får förändringar i tider och sträckning i och med vintertidtabellen som börjar gälla söndagen den 11 december. Skånetrafiken uppmanar resenärer att söka efter sin resa i deras app eller webbsida för att se om eller hur den påverkas.
– Vi förändrar busstrafiken på många av våra linjer i nordvästra Skåne i den nya tidtabellen. Detta ska leda till bättre punktlighet och kapacitet som gör att fler vill och kan resa med oss till arbetet, skolan och fritidsaktiviteter. Det ska vara enkelt att resa med oss, säger Fredrik Schell, enhetschef Planering på Affärsområde buss på Skånetrafiken.


NYHETER I BUSSTRAFIKEN PÅ BJÄRE FRÅN 11 DECEMBER

Linje 501 Båstad station-Båstad busstation
Nu kan man resa med linje 501 till Norrviken året om. Bussen stannar vid de nya hållplatserna Forsbergs väg och Apelrydsskolan. Linje 501 och linje 502 kompletterar varandra. Det innebär att även om linje 501 kommer att köra något färre avgångar kompenseras dessa av nya linje 502.

Linje 502 Båstad-Torekov
Linjen kör den rakaste vägen mellan Torekov och Båstad. I Båstad passar bussen med tågen. Tillsammans med linje 501 passar bussarna tågen från Båstad mot både Helsingborg och Göteborg. I Torekov byter bussen nummer till linje 505.

Linje 503 Ängelholm-Förslöv
På morgon och eftermiddagar kommer bussen att köra färre avgångar. Om man reser mellan Förslöv och Ängelholm kan man även resa med Pågatågen.

Linje 504 Båstad-Förslöv
På helgerna kommer kan man resa oftare med linje 504. På fredagar kommer bussen även att köra nattrafik.

Linje 505 Torekov-Förslöv
Linje 505 är anpassad efter tågen i Förslöv. Man kan resa med linje 505 under rusningstid på vardagar. När det inte är rusningstid reser man i stället med linje 502. I Torekov byter bussen nummer till 502.