Klik venligst
BJÄRE 2023-03-23 KL. 13:57

Snart kan alla på Bjäre ansluta till fiber

Av Peter Jakobsson

Målsättningen från Bjäre Krafts är 100 % fiberutbyggnad inom föreningens verksamhetsområde. Detta ska nu realiseras när de påbörjar den sista större utbyggnaden av fibernätet på Bjäre.

Snart kan alla på Bjäre ansluta till fiber
Här gräver en underentreprenör till Bjäre Kraft för fiber i Viarp. Samtidigt läggs även elledningar och annat ner i marken. Foto: Peter Jakobsson

Bjäre Kraft ska nu göra en sista större fiberutbyggnad på Bjäre. Ägarna till bebyggda fastigheter, som inte tidigare erbjudits fiberanslutning, kommer under mars eller i början av april få ett erbjudande tillskickat sig. Totalt handlar det om drygt 400 fastigheter i och omkring Hånarp, Dagshög-Burensvik, Plantahagen, Stora Nötte, Tockarp, Vegalt, Ängelholmsvägen samt ytterligare några mindre områden.
– Vi har målmedvetet jobbat för att hela Bjäre ska få möjlighet till fiber. När denna utbyggnad är klar kommer en viktig milstolpe uppnåtts, för då har alla fastigheter på Bjäre fått erbjudande om fiber minst en gång, berättar Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft.

I samband med att fiber läggs i närheten av fastigheter erbjuds fastighetsägarna att ansluta sig vilket de flesta gör.
– Det är ungefär 65 till 75 procent av de som får fiber på gatan som väljer att ansluta sig. Så har det varit en längre tid. Det är i områden med mycket fritidshus som det är runt 65 procent och där det är många bofasta är det den högre siffran, förklarar Alexander Jansson.

Med tiden blir det fler som ansluter sig till fibern. Totalt har Bjäre Kraft runt 41 000 anslutningar till deras fiber i verksamhetsområdet på Bjäre och i Ängelholm, Åstorp och Klippan. Detta motsvarar runt 85–95 procents anslutningsgrad.
– En del nappar inte på att ansluta på en gång utan väntar lite och ibland när oanslutna fastigheter byter ägare kanske de ansluter, förklarar Alexander.

I samband med utbyggnaden av fibern kommer Bjäre Kraft samtidigt utföra arbete på elnätet och ersätta luftledningar med marklagd elkabel, när man ändå gräver. Totalt handlar det om 40 km fibernät och 18 km elnät som ska anläggas.
– Fiber är en viktig infrastruktur för samhällets kommunikation och för både hushåll och företag är det värdefullt att ha den stabilitet och hastighet på bredband som fiber gör möjlig, berättar Alexander Jansson.

När år 2024 är slut räknar Bjäre Kraft med att alla kunder som accepterar erbjudandet ska vara anslutna och därmed kommer fiberutbyggnaden i alla områden på Bjäre vara klar.


Alexander Jansson är VD på Bjäre Kraft. Foto: Peter Jakobsson


Samtidigt som Bjäre Kraft bygger färdigt det sista på fibernätet så rullas det mobila nätverket 5G ut i Sverige. Fiber och 5G har ungefär samma teoretiska maxhastighet på runt 10 000 Mbit/s men fiberanslutningar idag erbjuds oftast med runt 250 Mbit/s, även om det finns snabbare varianter.

Fiber och 5G konkurrerar på ett sätt som höghastighetsinternet men Alexander på Bjäre Kraft tycker det är stor skillnad och förklarar varför.
– Vi ser fiber och 5G som komplement till varandra. 5G är bättre för uppkopplingar som rör på sig och fiber är bättre till fasta anslutningar. Totalt sett så behöver samhället både fiber och mobilt. Snabbt mobilt internet kräver många mobilmaster och dessa behöver vara anslutna med fiber, förklarar han.

Mobiltäckning och fiberutbyggnad hänger ihop.
– Det är tydligt på landsbygden att där det inte finns fiber är det även dålig mobil täckning. Så det går hand i hand - fiber och bra trådlöst.

Framtiden kommer kräva bra kommunikationssystem.
– Mobilt och även fiber kommer att utvecklas och bli bättre i framtiden. Den mängden data som kommer att användas i framtiden kommer vara långt mycket mer än i dag. Vi har kanske bara sett början på den mängd datatrafik som kommer användas om 10–15 år, avslutar Alexander Jansson.