Klik venligst
BJÄRE 2023-03-20 KL. 14:20

Snart kommer vårdfakturor till digital brevlåda

Av Peter Jakobsson

Från den 1 april kommer Region Skåne skicka fakturor via digital brevlåda. Detta anser de blir en förbättrad service och en stor miljövinst. Förra året skickade Regionen över 890 000 pappersfakturor och nu tror de att detta kommer att halveras.

Snart kommer vårdfakturor till digital brevlåda
Foto: Region Skåne

De skåningar som redan är anslutna till Kivra, Min myndighetspost eller Billo kommer kunna få sina fakturor skickade direkt dit. Det gäller alla fakturor från Region Skåne, som avgifter för vårdbesök, sjukresor eller kostbidrag.
– Har du som patient redan en digital brevlåda skickas fakturan automatiskt dit från och med den 1 april. Varken du som patient eller medarbetare behöver göra något aktivt. Det är snabbt, smidigt och säkert. Både för oss och patienter, säger Sara Persson, projektledare för införande av digitala brevlådor.

Men inte alla patienter som kommer få fakturan till en digital brevlåda. Personer som sen tidigare själva anmält sig till e-faktura i sin internetbank kommer fortsätta få fakturor dit, oavsett om de har en digital brevlåda eller inte. Om man varken är ansluten till en digital brevlåda eller e-faktura skickas fakturan via post i pappersform till folkbokföringsadressen, precis som tidigare. Pappersfakturor kommer också fortsätta skickas till vårdnadshavare för omyndiga patienter.