Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-04-01 KL. 04:15

Socialdemokraterna vill flytta brandstationen

Socialdemokraterna vill flytta brandstationen

Då många utryckningar för räddningstjänsten går ut till motorvägen motionerar (S) att det ska byggas en ny brandstation längre österut.

Den nuvarande brandstationen byggdes 1963 och är idag sliten. Räddningstjänsten är trångbodda och dagens brandbilar är fler till antalet, större och tyngre.

Placeringen centralt i Båstad är inte bara en fördel då många utryckningar sker till E6:an och sommartid kan det vara besvärligt med trafiken i centrala Båstad och på Köpmansgatan. Det är viktigt att komma fram fort då varje sekund är livsviktig.

Företaget Beslag Design står i begrepp att bygga nya lokaler vid nya stationen och Socialdemokraterna i Båstad har därför lämnat in en motion om att flytta brandstationen till den plats där deras nuvarande lokaler ligger. Där skulle räddningstjänsten få det lättare att rycka ut till motorvägen samt att den skulle ligga nära kommunens gemensamhetsservice med gata och park vilket skulle kunna spara samordningsvinster.

(S) menar vidare att tomten där brandstationen är placerad idag skulle kunna bli mark där exempelvis kommunens bostadsbolag Båstadhem skulle kunna bygga hyresrätter i ett centralt läge.

Kommunfullmäktige beslutade att ta in motionen för beredning.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON