Klik venligst
BJÄRE 2023-05-02 KL. 06:00

Sökes: Fler gode män i Båstad och Laholm

Av Rickard Gustafsson

Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska? Då borde du fundera på att bli god man eller förvaltare. Överförmyndare i samverkan gör just nu en offensiv för att få fler att engagera sig.
– Det behövs fler gode män i Laholm och Båstad, framför allt gode män som kan tänka sig att ta uppdrag för personer med psykisk ohälsa, säger Erik Winai, överförmyndarhandläggare.

Sökes: Fler gode män i Båstad och Laholm
Sanja Shulemaja, Stefan Ljungqvist, Ann-Charlotte Lindell, Elisabeth Bjarneborg och Erik Winai jobbar på Överförmyndarkansliet. Under Öppet Hus på Laholms vandrarhem berättade de att det behövs fler gode män och förvaltare. Foto: Rickard Gustafsson

Sedan några år tillbaka samverkar kommunerna i Laholm, Båstad, Halmstad och Hylte i en gemensam överförmyndarnämnd som benämns ”Överförmyndare i samverkan” och med ett gemensamt kansli.

Kommunerna har länge lidit brist på människor som kan tänka sig att åta sig uppdraget som gode män och förvaltare och behovet är stort. För att råda bot på underskottet har det arrangerats Öppet Hus på flera platser och det har anordnats reklamkampanjer och marknadsföring på instagram och facebook.
– För några veckor sedan var det 40 ärenden som vi behövde gode män till men sen rasslade det till och nu är vi nere på 20. Den här listan är hela tiden levande men vi skulle gärna, om vi fick önska, ha 100 på väntelistan, säger Erik Winai, under Öppet Hus på vandrarhemmet i Laholm.

Att vara god man eller förvaltare innebär att stödja en annan person genom att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Det utgår också ett arvode för uppdraget vilket ser olika ut beroende på vilket hjälpbehov personen som behöver stöd har.
Hjälpbehovet styr vilken tid uppdraget kräver. Allt från någon timme i månaden till någon timme i veckan.

Totalt, i de fyra kommunerna, är det cirka 1 100 huvudmän som får hjälp av gode män att bevaka sina intressen, sköta sin ekonomi och få vardagen att fungera.

Överförmyndarhandläggaren Anne-Charlotte Lindell berättar att det har varit lite svårare att hitta gode män i Laholm och Båstad än i Halmstad och Hylte. Dessutom finns ett behov att hitta personer som vill ta uppdrag för personer med psykisk ohälsa.
– Det är cirka 200 personer i Laholms kommun som i dag har god man eller förvaltare. Men vi behöver fler som vill göra en insats. Att göra en insats för en annan människa är ett väldigt givande uppdrag.


Ingemar Gottfridsson, Ysby, har varit god man och förvaltare i 30 år. Här samspråkar han med överförmyndarhandläggaren Erik Winai över en kopp kaffe och en fralla. Foto: Rickard Gustafsson


Att det är ett givande uppdrag skriver flera av de samlade upp på. Ingemar Gottfridsson, Ysby, har varit god man och förvaltare i cirka 30 år.
– Jag blev god man redan under tiden då jag jobbade på bank, på 1990-talet. Jag är en siffernisse och tyckte väl själv att jag hade goda förutsättningar hjälpa huvudmän med sin ekonomi. Det har varit väldigt givande och jag vet av erfarenhet att det är många människor som behöver hjälp och har svårt att hantera sin ekonomi. Jag har själv varit med och hållit Kronofogden från dörren och har faktiskt ett sådant ärende just nu.

För tillfället har Ingemar Gottfridsson sex uppdrag. Att ha erfarenhet från bankvärlden är givetvis inte så dumt, men inget krav.
– Är du fullt frisk och är klar i huvudet är det ett bra sätt att utöva pensionärslivet. Först och främst handlar det om att hjälpa andra människor, säger Ingemar Gottfridsson.

Skummeslövsbon Christer Sjöberg har varit verksam som god man i tolv år. Han berättar att han åtar sig en huvudman åt gången.
– Det är en samhällstjänst man gör, men det har för mig personligen varit väldigt stimulerande. Socialt sett är det väldigt bra och jag tycker att fler borde ta den här chansen, säger Sjöberg till LT.


Skummeslövsbon Christer Sjöberg uppmanar människor att bli god man och berättar att uppdragen han haft under årens lopp varit socialt betydelsefulla och stimulerande. Foto: Rickard Gustafsson


Fakta: Vem kan utses till god man/förvaltare?
En god man/förvaltare ska vara:
• Rättrådig
• Erfaren
• Lämplig
• Myndig
• Inte ha förvaltare själv

Det innebär att du inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag. Du ska kunna agera med sunt förnuft och ha allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Du ska ha lätt för att engagera dig i andra människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.
Alla gode män och förvaltare kontrolleras hos kronofogdemyndigheten och dessutom hämtas utdrag ur polisens belastningsregister.
Källa: Överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm och Båstad