BJÄRE 2022-11-10 KL. 06:00

Sökes: nya begravningsombud i Skåne

Av Carina Nilsson

Länsstyrelsen i Skåne söker nya begravningsombud i hela länet samt i Blekinge och Kronobergs län.

Sökes: nya begravningsombud i Skåne
Länsstyrelserna söker nya begravningsombud i Skåne. Foto: Bildbyrån

I de kommuner där Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten ska länsstyrelsen utse begravningsombud. Begravningsombuden ska ta tillvara intressena för de personer som inte tillhör Svenska kyrkans församlingar.

Den som vill bli begravningsombud ska ha kunskaper och förståelse inom flera olika områden så som ekonomi, olika religioner och livsåskådningar och även olika begravningsseder. Personerna ska inte heller ha förtroendeuppdrag eller vara anställda inom Svenska kyrkan, men det går bra att vara medlem.

Den som utses till begravningsombud har sitt uppdrag i fyra år. Kommuner, trossamfund utom Svenska kyrkan och livsåskådningsorganisationer kan skicka in förslag på lämpliga personer att utse till bnegravningsombud. Det är sedan Länsstyrelsen som utser personerna.