BJÄRE 2022-08-17 KL. 08:40

Sommaren på flyktingboendet i Hemmeslöv

Av Erik Persson

Tidigare i år stod det klart att Hemmeslövs herrgård skulle återuppta verksamheten som flyktingboende med start 1 juni, som följd av Rysslands invasion i Ukraina vid slutet av februari.

Vid början av sommaren välkomnade man drygt 70 personer, för att som mest nå runt 150 boende under sommarens gång.

– Jag minns än idag förra flyktingströmmen. Det är beklagligt att vi behövs, men vi är också nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa alla som anländer till Sverige i dessa tider, säger verksamhetschef Anders Alsén på flyktingboendet i Hemmeslövs herrgård.

Sommaren på flyktingboendet i Hemmeslöv
Verksamhetschef Anders Alsén. Foto: Erik Persson

Oblicon, med säte i Helsingborg, skrev tidigare i år avtalet med Migrationsverket för att driva flyktingboendet i Hemmeslövs herrgårds lokaler under en sex månaders period, med totalt 176 tillgängliga platser.

70 personer var planerat att anlända redan vid öppnandet utav boendet, vilket också blev fallet. Följt av runt 150 personer under sommarens gång – en siffra som idag minskat.

– Under det senaste veckorna har vi sett flera familjer med skolbarn välja att åka till andra kommuner där anhöriga befinner sig inför kommande skolstart. Trots det är cirka 100 personer kvar i nuläget, av majoriteten kvinnor och yngre barn.


Delar av flyktingboendets fastigheter. Foto: Erik Persson


Trots tidigare rapporteringar kring bristfällig standard runtom fastigheterna, menar verksamhetschefen att de boende uttryckt att man haft en god stämning under sommaren trots det hemska omständigheterna.

– Fastigheterna följer alla krav och protokoll, men visst har det funnits perioder när lokalerna hade behövt bättre underhåll. Vi har åtgärdat det största behoven och gjort så gott vi kan för att få det trivsamt. Jag bor själv här stora delar av veckan när jag jobbar, säger Anders Alsén.

Med det medel man har haft att tillgå, berättar Anders att man försökt aktivera så många boende som möjligt.

– Barnen har under sommaren kunnat spela fotboll och volleyboll tillsammans, samt att det donerats 70 stycken begagnade cyklar. Många har funnit sysselsättning och glädje med att reparera dem och cykla omkring området.

– De äldre har uppskattat LMA-kortet som gör att man som asylsökande kan röra sig gratis med kollektivtrafiken. Det har gjort att flera känner sig som en del av samhället och mindre isolerade.

Verksamhetschefen fortsätter att berätta hur internetuppkopplingen hjälpt många att hålla kontakten med familj och vänner.

– Man ser ofta att folk pratar med anhöriga på telefonerna och ser bekymrade ut. Kontakten ger både hopp och oro, men många av de boende hjälper varandra att kämpa på – en dag i taget.

– Ska man ta hela världen på sitt ansvar så lär man ligga sömnlös, därför får vi fokusera på att göra så gott vi kan här och nu på plats, avslutar Anders Alsén.


I nuläget bor cirka 100 personer på flyktingboendet. Foto: Erik Persson