Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-11-14 KL. 14:14

Sportbanksidé får stöd

Sportbanksidé får stöd

Idén om en Sportbank där man ska kunna låna idrottsutrustning gratis föddes i Höganäs och efter dialog med grannkommunerna Ängelholm och Båstad påbörjades en tanke om ett samarbete dem emellan. För att förverkliga projektet har kommunerna vänt sig till bland annat stiftelsen Gripen, som har tagit beslut om att stötta kommunerna. Inledningsvis bidrar stiftelsen med 300 000 kr till projektet.

Det övergripande målet är att kostnader kopplade till fritid och idrott ska minska och att denna satsning särskilt ska gynna de socioekonomiskt svaga grupperna och på så sätt bidra till att motverka segregation och utanförskap
– Det känns fantastiskt inspirerande att jobba vidare med detta samarbetsprojekt som bidrar till att alla i samhället har möjlighet att delta i olika aktiviteter och även bidrar till ökad miljömässig hållbarhet, säger Hans Paganus, fastighets- och fritidschef i Båstad.