Klik venligst
BJÄRE 2024-06-26 KL. 06:00

Statligt verk vill stärka skyddet för åkermark

Av Carina Nilsson

Jordbruksverket föreslår att det inrättas en ny myndighet som får ansvar för livsmedelsförsörjningen. Myndigheten ska också kunna ta beslut om hur jordbruksmark får användas och därmed ge åkermarken ett bättre skydd. Det rapporterar Sveriges Radio.

Statligt verk vill stärka skyddet för åkermark
Jordbruksverket vill att det inrättas en ny myndighet som ska kunna skydda åkermarken bättre och på det viset värna landets livsmedelsförsörjning. Foto: Arkiv

Jordbruksverket har tidigare lyft frågan om ett bättre skydd av jordbruksmark. Samma myndighet har också konstaterat att störst exploatering av jordbruksmark har skett i Skåne under åren 2016–2020.

Länsstyrelsen i Skåne har också sagt nej till olika byggnadsprojekt med hänvisning till att man inte får bygga på jordbruksmark. Den sammanlagda effekten av att många vill stycka av en liten bit mark blir stor har länsstyrelsen tidigare konstaterat bland annat i anslutning till ett ärende i Båstads kommun där ett par ville stycka av mark och sökte förhandsbesked.

Men skyddet av jordbruksmarken är för svagt menar Jordbruksverket. En kommun kan säga ja till en industrietablering eller andra projekt om det anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Jordbruksverket hänvisar bland annat till att landets livsmedelsproduktion måste säkras samtidigt som länsstyrelsen i Skåne har öppnat för solparker då behovet av fossilfri energi också är stort, rapporterar SR. Samtidigt står Skåne för 30 procent av allt vi äter i Sverige.