BJÄRE 2022-05-01 KL. 16:00

Statsbidrag ger plus i kassan för nämnd

Av Carina Nilsson

Tack vare statsbidrag hamnade vård- och omsorgsnämndens budget på plus förra året. Under 2022 har nämnden fått drygt 16,5 miljoner i nya statsbidrag.

– Det här gör att vi bland annat kan satsa på att höja grundbemanningen och på att motverka ensamhet bland äldre, säger Ulf Jiewertz (M) som är ordförande i nämnden.

Statsbidrag ger plus i kassan för nämnd
Vård- och omsorgsnämnden hamnade på plus under 2021. Foto: Peter Jakobsson

2021 blev första gången på många år som vård- och omsorgsnämndens budget hamnade på ett positivt resultat med plus sju miljoner.

– Jag tror att vår nämnd har gått back hela 2000-talet, det är en verksamhet som är svår att planera exakt, säger Ulf Jiewertz.

Förklaringen till det positiva resultatet beror till stor del på generösa statsbidrag.

– Vi fick en hel del bidrag till följd av pandemin förra året och de kostnader den orsakade, men vi har också effektiviserat så mycket som möjligt, säger Ulf Jiewertz.


Ulf Jiewertz är ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Foto: Carina Nilsson


Även under 2022 har Båstad fått stora summor i statsbidrag. Sammanlagt handlar det om drygt 16,5 miljoner för vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

– Den största potten på 9,33 miljoner handlar om att säkerställa en god vård för de äldre. Vi har också fått 3,87 miljoner till det som staten kallar äldreomsorgslyftet, säger Ulf Jiewertz och fortsätter:

– Vi har också fått nära 1,9 miljoner för en god och nära vård samt 1,4 miljoner för att motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten på demenssjukvården, säger han.

Pengarna måste användas under året, annars riskerar kommunen att få betala tillbaka. Nämnden har bland annat beslutat att satsa på en höjd grundbemanning på kommunens äldreboenden och att satsa på vidareutbildning.

– Det är inte svårt att hitta saker man kan spendera pengarna på i vår verksamhet, men problemet med statsbidrag är att det är svårt med långsiktigheten. Vi får bidragen för ett år i taget, och efter valet kanske vi har en ny regering som tar helt andra beslut. Vi kan därför inte dra på oss en för stor kostym på en gång, utan väljer att visstidsanställa i stället för att tillsvidareanställa, säger Ulf Jiewertz.

Kommunen har också tänkt att satsa på vidareutbildning för undersköterskorna och de har anställt en person som ska fungera som samordnare i arbetet med att motverka ensamhet bland äldre.

– Samordnaren ska bland annat samverka med föreningar och andra i civilsamhället för att vi ska kunna fånga upp äldre personer i kommunen som kanske klarar sig själva hemma, men behöver aktiviteter för att inte känna sig ensamma, säger Ulf Jiewertz.

En exakt plan för hur pengarna ska användas håller på att fastställas av politiker i vård- och omsorgsnämnden tillsammans med tjänstemän från förvaltningen.