BJÄRE 2023-03-17 KL. 06:00

Stor nedgång i elförbrukningen

Av Rickard Gustafsson

Hushåll och företag i södra Sverige har minskat sin elförbrukning rejält. Det visar statistik från Svenska Kraftnät. I elområde 4 sänktes förbrukningen med tio procent i februari jämfört med samma månad förra året.

Stor nedgång i elförbrukningen
I södra Sverige minskade elförbrukningen med 315 MW under februari 2023 jämfört med februari 2022. Foto: Adobe Stock

Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen, men i avtagande takt. Det framgår när förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare ställts samman.

Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 6,5 procent i februari jämfört med ett år tillbaka.
– Liksom tidigare vintermånader är minskningen störst i södra Sverige (elområde 4), där är minskningen 10 procent (315 MW), säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät.

Sedan september 2022 har minskningen per månad legat på minst 5 procent jämfört med samma period ett år tidigare, korrigerat för kalender- och temperaturskillnader. Minskningen toppade i december med 8,2 procent, för att sedan falla till 7,1 i januari och nu 6,5 i februari.

Trots den fallande trenden är 6,5 procent förbrukningsminskning betydande. Enligt Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät, motsvarar det en genomsnittlig effekt på cirka 1 200 MW, vilket matchar produktionen från något av de största kärnkraftsreaktorerna i Sverige.

Däremot ökade elförbrukningen i norra Sverige i februari med 1,1 procent och enligt Svenska Kraftnät beror det bland annat på nya industrietableringar.


Grafik: Svenska Kraftnät