Klik venligst
BJÄRE 2024-04-10 KL. 07:00

Stor ökning av solel på Bjäre

Av Peter Jakobsson

Antalet solcellsinstallationer i Sverige ökar snabbt och Båstads kommun var en av de kommuner där ökningen var som störst. Totalt skulle solelsproduktionen nu kunna motsvara 12 procent av hushållens förbrukning.

Stor ökning av solel på Bjäre
Rekordstor ökning av solcellsanläggningar på Bjäre under 2023. Foto: Bjäre NU/Arkiv

Under 2023 anslöts 7,6 megawatt ny solel till elnätet i Båstads kommun. Det är en ökning med 84 procent jämfört med året innan. Totalt finns nu 1 207 nätanslutna anläggningar, om sammanlagt 16,6 megawatt i kommunen. Det skulle kunna motsvara, i runda tal, en elproduktion på någonstans mellan 11 och 12 procent av vad hushållen i Båstad förbrukar per år.

Räknat per invånare finns det nu 1 045,1 watt solceller per person i kommunen, vilket är den sjunde högsta nivån i hela landet. Mest solel per invånare i Skåne län hade Sjöbo kommun (1586 w) och minst solel prodecerades per person i Malmö (192 w). Mest i hela landet hade Borgholms kommun (1636 w).

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar man i stället på antalet installationer per invånare har Båstad 75,9 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 28,5 i hela länet.

Solcellsel i Båstads kommun över tid. Källa: Energimyndigheten. Grafik: Newsworthy.

Den största delen av solelen i Båstad, 69 procent (1102 anläggningar), kommer från småskaliga anläggningar vilka är sådana med en effekt upp till 20 kW.

Uträkningarna baseras på statistik från Energimyndigheten och avser solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Totala elproduktionen från solcellsanläggningarna är inte faktiska siffror utan uträknat med hjälp av schabloner för anläggningarnas storlek och placering i landet.