BJÄRE 2023-02-01 KL. 06:45

Stora kostnadsökningar ger högre hyror

Av Carina Nilsson

Båstadhem anser att hyrorna behöver höjas med 9,7 procent från den 1 januari 2023. Hyresgästföreningen anser att 1,98 procents höjning räcker.
– Det är en förhandling och historiskt har vi brukat landa någonstans mitt emellan, säger Båstadhems vd Lisbeth Nilsson.

Stora kostnadsökningar ger högre hyror
Båstadhem kommer att behöva dra in på underhåll då de inte räknar med full täckning för alla konstnadsökningar. Foto: Arkiv

Under flera år har hyreshöjningarna legat på under två procent. Men den senaste tidens högre energikostnader, räntehöjningar och inflation märks nu även hos Båstadhem.

Bolaget har 1050 lägenheter och av dessa värms knappt hälften med gas. Prisökningarna på gas har varit upp emot 500 procent vissa perioder.
– Det har gjort att våra kostnader har ökat ännu mer. Det är inte så att vi vill höja med tio procent, utan vad vi skulle behöva för att få ihop ekonomin, säger Lisbeth Nilsson.

Förhandlingarna började redan i höstas och oftast brukar de vara klara vid det här laget, då den nya hyran ska börja gälla från årsskiftet.
– I år har vi ett nytt system för hur man ska beräkna kostnadsökningarna. Vi ska bland annat ta hänsyn till räntan, BNP, inflation samt förvaltnings- och underhållskostnader. Vi har även med något som kallas för Nils Holgersson-rapporten där man jämför kostnader för sophantering, vatten och avlopp med mera, säger Lisbeth Nilsson.

När Båstadhem räknade på ovanstående så kom de fram till en siffra på 7,7 procent.
– Sedan har vi räknat på kostnadsökningen för gas och då har vi kommit fram till två extra procent vilket totalt ger en höjning på 9,7 procent, säger Lisbeth Nilsson och fortsätter:
– Jag är medveten om att det är en hög siffra men den täcker ändå inte kostnadsökningarna fullt ut för nästa år. Vi kommer att behöva dra in på visst underhåll bland annat.

På grund av det nya sättet att räkna har förhandlingarna med Hyresgästföreningen nu lämnats vidare till Hyresmarknadskommittén som får avgöra frågan.
– Vi vill veta att vi räknar på rätt sätt och därför är det bra att frågan avgörs där, säger Lisbeth Nilsson.


Lisbeth Nilsson som är vd för Båstadhem hoppas att hyresförhandlingarna blir klara under februari. Foto: Peter Jacobsson/Arkiv


I södra Skåne har förhandlingarna blivit klara mellan vissa allmännyttiga bostadsbolag och Hyresgästföreningen.
– Där har Lund landat på 4,7 procent, Malmö på 5 procent och Svedala på 6,5 procent. Svedala har också en del gas som uppvärmning medan Lund har mycket fjärrvärme. Vi jobbar på att byta ut gasen mot annan uppvärmning framför allt bergvärme, säger Lisbeth Nilsson.

Hon är medveten om att hyreshöjningarna kan bli tuffa för många hyresgäster.
– Vi har inte märkt någon ökning av personer som ringer till oss och har problem med att betala hyran, men jag tror att månadsskiftet januari/februari blir det tuffaste för många. Jag tror också att vi alla, oavsett hur vi bor, måste vara beredda på att boendekostnaden kommer att ta en större andel av lönen än tidigare.

Lisbeth Nilsson råder alla som får problem med att betala hyran att ta kontakt med kundtjänst.
– Vi försöker hjälpa till med det vi kan och ibland kanske man behöver byta till en mindre eller billigare lägenhet.

Lisbeth Nilsson hoppas att förhandlingarna blir klara i februari.
– Det är aldrig bra att behöva fakturera bakåt i tiden men de nya hyrorna kommer att gälla från den 1 januari.