Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-09-14 KL. 12:14

Strålande utsikter för årets äpplen

Strålande utsikter för årets äpplen

Ranviks Trädgård på Hallandsås i Båstad är en producent som förser många handlare med ekologiska äpplen. I år är skörden mycket god. Blomningen i våras var perfekt och den soliga sommaren har gjort att mycket sötma har lagrats i äpplena.

Henrik Strömblad är tredje generationen fruktodlare efter sin farfar Arvid Strömblad som kom från Halmstad och 1935 ville satsa på fruktodling och köpte den dåvarande plantskolan Ranviks plantskola.

Intressant ursprung
– 2010 tog jag över verksamheten som bestod av äppelodling och grönsaksodling av pappa Per-Göran, berättar Henrik Strömblad. Grönsaksodlingen har ersatts med plantskola och samtidigt började vi med omställningen till ekologisk odling av frukt.

Grunden i verksamheten idag är plantskolan som huserar i de tidigare grönsaksodlingarna som en gång i tiden började med drivbänkar och som alltmer har växt till de stora växthusen som man från långt håll ser uppe på åsen.

– Vi odlar vedartade växter, träd och buskar och säljer allt till plantskolor och återförsäljare, mycket som halvfabrikat. Alla växter börjar som frön eller sticklingar. Ett alléträd tar många år att odla fram. Från frö till planta tar det två år och för att sedan växa ytterligare fem till femton år innan det säljs till slutkunden och kan planteras i en allé.Ranviks Trädgård med utsikt över Laholmsbukten.

Fokus ekoäpplen
– Målet med ekologisk odling är hållbarhet på lång sikt, säger Henrik Strömblad. Viktigt att notera är att detta är en professionell och aktiv yrkesodling. Vi arbetar mycket med jorden och bygger ett mikro- och makroliv för att få jorden i balans. Fungerar jorden fungerar växterna. Det är precis som med människan, allt ska vara i balans för att fungera på bästa sätt.

För att få hjälp och stöd vid behov av bekämpning av skadeinsekter och svampar utnyttjar Ranviks Trädgård en väderstation som är kopplad till en tjänst via Jordbruksverket. Väderstationen informerar om temperatur, bladväta och luftfuktighet som några exempel. Man vet då de sammanlagda förutsättningarna när kläckning av rönnbärsmalen, äppelvecklaren och äppelstekeln sker och kan med olika tekniska åtgärder hindra utvecklingen av dessa.Henrik Strömblad är tredje generationen på Ranviks Trädgård.

I år har det varit bra förutsättningar för äpplen. Det kommer att bli stora skördar i hela landet. Blomningen var bra i våras och pollineringen, som sköts av bin och andra insekter, har varit mycket gynnsam. Genom den stora mängden sol under sommaren har mycket socker lagrats i frukterna som då blir både söta och goda.

Robust sortiment
– Vi odlar ett klassiskt svenskt sortiment med robusta sorter. Discovery är den tidiga sorten som plockades redan i början av augusti. Därefter kommer Aroma och Piruette (som är ganska ny). Den sista sorten som hör till vinteräpplena är den välkända Ingrid-Marie. Äpplen som sorteras bort blir äppelmust i Englamust EKO och i drycken VY från Beskows.

Samarbete företag emellan är viktigt i bygden. Ranviks Trädgård samarbetar med Kattviks Fruktodling som sköter lagring och packning. En önskan är att distributionen lokalt på Bjärehalvön ska utvecklas mer för den mängd av produkter som produceras i området och som också bör komma närområdet till del.

– Ett ekologiskt tankesätt är viktigt för alla. Som ett exempel var tidigare gräset mellan äppelraderna välklippt, det är det inte i dag, här finns insådda blomsterremsor med många insektsarter som gynnar äppelodlingen, berättar Henrik Strömblad.

Äppelsorten Discovery är den första sorten som plockas.

Vi som har privatträdgårdar kan också göra en viktig insats genom att plantera blommor och buskar som gynnar pollinering och nyttoinsekter. Pollineringen behöver nämligen hjälp. Vart tar bina vägen när de är färdiga här, var en fråga som ställdes? Kanske just till din trädgård!

Allt plockas för hand
Skörden av äpplena började tio dagar tidigare i år och vad är det som avgör att det är dags att skörda?

– Vi mäter sockerhalten i äpplena, omvandling av stärkelsen och inte minst smakar vi, säger Henrik Strömblad. Varje sort plockar vi i omgångar, mellan två till tre gånger, för att alla äpplen ska vara mogna. Vi är inte klara med plockningen förrän i mitten av oktober.

Och vi plockar alla äpplen för hand!

TEXT & FOTO: MARIE-LOUISE AARÖE