BJÄRE 2022-08-12 KL. 13:00

Svåra frågor ska få enkla förklaringar

Av Carina Nilsson

Den 21 augusti ordnar FUB i Båstad en valdebatt med fokus på frågor som rör LSS.

– Det gäller för politikerna att uttrycka sig enkelt och tydligt för att nå vår målgrupp, säger Åsa Hagberg som är ordförande i FUB:s Båstadavdelning.

Svåra frågor ska få enkla förklaringar
Åsa Hagberg tillsammans med Rebecka, Paulina, Johannes och Magnus som alla bor på gruppbostaden Myllefallet i Förslöv. Foto: Privat

Först 1989 fick personer som har en intellektuell funktionsnedsättning rösträtt i Sverige.

– Förr sade vi utvecklingsstörning, nu säger vi IF vilket står för intellektuell funktionsnedsättning. Förenklat betyder det egentligen bara att man behöver lite extra hjälp med att förstå, säger Åsa Hagberg.

Men för den som har IF är det inte alltid helt enkelt att hänga med i en vanlig valdebatt – där mycket ska sägas på kort tid och där både ordväxlingen och stämningen ibland blir hätsk.

Utifrån det har FUB bjudit in till en valdebatt i sessionssalen i kommunhuset den 21 augusti.

– Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att ställa frågor om det som känns viktigt för dem. Det är mest fokus på LSS-området men det kommer också att finnas en frågestund där man kan ställa mer allmänna frågor om var partierna står, säger Åsa Hagberg.

Åsa har inte fått svar från alla partierna än, men de som finns representerade i vård- och omsorgsnämnden kommer i alla fall att finnas på plats.

– De är trots allt viktigast då debatten mest kommer att kretsa kring frågor som berör LSS-området, säger Åsa Hagberg.

En av de frågor hon själv tycker är viktigast i Båstad är rätten till fritidsaktiviteter.

– I takt med att det har kommit flera prejudicerande fall och praxis inom LSS så har tolkningen blivit snävare. När färre får en egen kontaktperson eller en egen assistent blir det svårare att delta i fritidsaktiviteter. Att kunna ha en aktiv fritid är viktigt för alla men extra viktigt för våra ungdomar.

Åsa Hagberg ser valdebatten som en demokratisk fråga.

– Många av våra medlemmar behöver kanske hjälp av en anhörig eller en god man för att rösta, men det är viktigt att alla förstår vad de röstar på, därför är den här valdebatten så viktig, säger hon.

Valdebatten startar klockan 14 den 21 augusti i Sessionssalen i kommunhuset.